Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Een tool voor spraak-naar-tekst en machinevertaling voor 24 talen
Aanbestedende dienst:
European Parliament, DG Translation
Publicatiedatum op TED:
06/08/2019
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
Niet van toepassing
Status:
Openbaar
Informatie
EP/TRAD/2019/LSTT
Een tool voor spraak-naar-tekst en machinevertaling voor 24 talen
Het Europees Parlement wenst meertalige innovatie en de digitalisering van alle officiële EU-talen met behulp van gerichte ontwikkelingen te ondersteunen. Het beoogt derhalve een innovatiepartnerschap te sluiten voor de verwerving van een licentie met betrekking tot een tool die automatisch parlementaire meertalige debatten in realtime kan transcriberen en vertalen.De tool moet ook kunnen leren van correcties en ondersteunende gegevens, evenals van feedback van gebruikers, ter verbetering van de kwaliteitsniveaus in de loop van de tijd. Het doel is het verlenen van nuttige diensten aan leden van het Europees Parlement om toegang te verwerven tot debatten op het scherm, alsook aan dove en slechthorende mensen die momenteel geen rechtstreekse toegang hebben tot de debatten van het Europees Parlement. Het uiteindelijke doel is het verlenen van een automatische transcriptie- en vertaaldienst voor parlementaire debatten die de 24 officiële talen die door de instantie worden gebruikt bestrijken.
Diensten
Innovatiepartnerschap
Openbaar
Aangevinkt
Beste prijs-kwaliteitverhouding
72230000
FRF1 / LU / BE10
Hoofdacties
06/08/2019 00:00
Niet van toepassing
27/09/2019 12:00
Percelen De oproep tot inschrijving heeft geen perceel.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2019/S 180-437498
Rectificatie
18/09/2019 00:00
2019/S 150-368516
Aankondiging van een opdracht
06/08/2019 00:00