Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Ontkoling in de scheepvaart: Technische studie over de toekomst van het ontwerp ...
Aanbestedende dienst:
European Commission, DG Mobility and Transport (MOVE)
Publicatiedatum op TED:
14/08/2019
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
04/10/2019
Status:
Afgesloten
Informatie
2019-539 V1.1
Ontkoling in de scheepvaart: Technische studie over de toekomst van het ontwerp van de index voor energie-efficiëntie van schepen
EEDI is een van de belangrijkste kortetermijnmaatregelen die zullen bijdragen aan het bereiken van de doelstellingen van de BKG-strategie van de IMO. Het staat hoog op de agenda van de Commissie en de lidstaten van de EU - in haar eerdere bijdragen over deze kwestie op internationaal niveau heeft de Commissie gepleit voor een ambitieuze EEDI-fase 4, die erop gericht moet zijn de broeikasgasemissies van alle nieuwe schepen die rond 2030 op de markt komen, aanzienlijk te verminderen. Het EEDI heeft ook belangrijke gevolgen voor de veiligheid en is daarom nauw verbonden met de prioriteiten van DG MOVE. Om de uitvoering van concrete maatregelen ter vermindering van de uitstoot van broeikasgassen te bespoedigen, heeft het Comité voor de bescherming van het maritieme milieu tijdens zijn 74e zitting besloten de technische werkzaamheden voort te zetten, waarvoor een grondige analyse en herziening van het EEDI-kader nodig is, omdat de marges voor de verbetering van de energie-efficiëntie geleidelijk afnemen. Dit vereist op zijn beurt nieuwe analyses voor de meeste scheepscategorieën.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
Overheidsopdracht
Beste prijs-kwaliteitverhouding
79411000
BE100
Voorwaarden voor deelname
Zoals vermeld in de aanbestedingsstukken.
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Hoofdacties
14/08/2019 00:00
20/09/2019 23:59
27/09/2019 23:59
04/10/2019 23:59
11/10/2019 11:00
Percelen De oproep tot inschrijving heeft geen perceel.
Aankondigingen
Referentie Notice type Publicatiedatum
2019/S 172-418776 Rectificatie 06/09/2019 00:00
2019/S 156-384137 Aankondiging van een opdracht 14/08/2019 00:00