Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Raamovereenkomst ter ondersteuning van de activiteiten van het projectadviesteam...
Aanbestedende dienst:
European Investment Bank (EIB)
Publicatiedatum op TED:
13/08/2019
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
30/09/2019
Status:
Afgesloten
Informatie
TA20190625 R0 FWA
Raamovereenkomst ter ondersteuning van de activiteiten van het projectadviesteam van de EIB
De EIB streeft ernaar een aantal raamovereenkomsten op te stellen met gespecialiseerde dienstverleners, onder 4 percelen, ter ondersteuning van de activiteiten van het projectadviesteam („Project Advisory Support“) van de EIB. Het projectadviesteam van de EIB verleent adviesdiensten aan de autoriteiten van de EU-lidstaten en projectontwikkelaars, met als doel de tenuitvoerlegging van door de EU gefinancierde investeringsprojecten te ondersteunen.4 percelen als volgt verdeeld:— perceel 1: Transport,— perceel 2: Milieu en energie,— perceel 3: Gezondheidszorg,— perceel 4: Ondersteuning bij programmabeheer.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
79410000
Hoofdacties
13/08/2019 00:00
30/09/2019 23:59
03/10/2019 10:00
Percelen
Nummer van het perceel Titel Beschrijving
Perceel 1
Transport
Zie het internetadres vermeld in I.3).
Perceel 2
Milieu en energie,
Zie het internetadres vermeld in I.3).
Perceel 3
Gezondheidszorg,
Zie het internetadres vermeld in I.3).
Perceel 4
Ondersteuning bij programmabeheer.
Zie het internetadres vermeld in I.3).
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2019/S 155-381206
Aankondiging van een opdracht
13/08/2019 00:00