Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Meervoudige raamovereenkomst met heropening van mededinging voor de verlening va...
Aanbestedende dienst:
European Border and Coast Guard Agency (Frontex)
Publicatiedatum op TED:
20/08/2019
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
27/09/2019
Status:
Afgesloten
Informatie
Frontex/OP/561/2019/MS
Meervoudige raamovereenkomst met heropening van mededinging voor de verlening van adviesdiensten
Het onderwerp van deze meervoudige raamovereenkomst is het verlenen van adviesdiensten voor de volgende percelen:Perceel 1: adviesbureaus voor projectbeheer;Perceel 2: adviesbureaus voor geïntegreerde logistieke ondersteuning.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
voor alle partijen
Kaderovereenkomst
79411000
Voorwaarden voor deelname
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Hoofdacties
20/08/2019 00:00
27/09/2019 11:00
02/10/2019 11:00
Percelen
Nummer van het perceel Titel Beschrijving
Perceel 1
Adviesbureaus voor projectbeheer
Perceel 1: Adviesbureaus voor projectbeheer.De te verlenen diensten omvatten, maar zijn niet beperkt tot het volgende:— het opstarten van projecten en het definiëren van projectdoelstellingen, concepten en ontwerp (bijv. vliegtuigen, schepen, veerboten, op afstand bestuurde luchtsystemen, aerostatische systemen voor luchtbewaking, servicesystemen voor luchtbewaking, mobiele bewakingssystemen, voertuigen voor migratiebeheer, biometrische systemen, lichtapparatuur, containers, wapens, uniformen, enz.),— het ondersteunen van Frontex met betrekking tot het verkrijgen van inzicht in marktomstandigheden en de praktische haalbaarheid van de binnenkomende opdrachten ter beperking van risico‘s en ter waarborging van de kosteneffectiviteit,— ontwikkelen, onderhouden en controleren van projectplannen en andere documenten die nodig zijn voor de projectimplementatie (bijv. werkverdelingsstructuur, uitgaven, middelenbeheer, afspraken, schema‘s, planning van de begroting, enz.),— bewaking van projectdoelen met betrekking tot eindtermijnen, kosten en kwaliteit,— ondersteuning bij de ontwikkeling van een adequaat verslagleggingssysteem (modellen, documenten en diverse verslagen),— ondersteuning bij de introductie, implementatie en onderhoud van een veranderingsbeheerproces,— ondersteuning bij de introductie, implementatie en onderhoud van een kwaliteitsbeheerproces,— ondersteuning bij de introductie, implementatie en onderhoud van een configuratiebeheerproces,— ondersteuning van de coördinatie van specifieke projectgerelateerde teams,— ondersteuning bij het opstellen van de begroting waarbij de kosten voor de levenscyclus in acht worden genomen.
Perceel 2
Geïntegreerde adviesbureaus voor logistieke ondersteuning
Perceel 2: geïntegreerde adviesbureaus voor logistieke ondersteuning:De adviesdiensten omvatten, maar zijn niet beperkt tot het volgende:— logistieke ondersteuningsanalyse,— kosten voor de levenscyclus,— logistiek beheer en modellering,— logistieke civieltechnische diensten,— civieltechnische ondersteunings- en onderhoudsdiensten,— planning van diensten voor noodinterventies,— bijstand bij de beoordeling van logistieke risico‘s,— verslaglegging — verstrekken van regelmatige updates naar en overleg met Frontex.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2019/S 159-391876
Aankondiging van een opdracht
20/08/2019 00:00