Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Wettelijke-aansprakelijkheidsverzekering voor de werking van de instellingen, or...
Aanbestedende dienst:
Office for Administration and Payment of Individual Entitlements (PMO)
Publicatiedatum op TED:
03/09/2019
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
03/10/2019
Status:
Afgesloten
Informatie
PMO/PO/2019/033
Wettelijke-aansprakelijkheidsverzekering voor de werking van de instellingen, organen en agentschappen van de Europese Unie
De wettelijke-aansprakelijkheidsverzekering met betrekking tot activiteiten is gericht op de dekking van de financiële gevolgen van de niet-contractuele wettelijke aansprakelijkheid waaraan de verzekerde personen kunnen worden blootgesteld voor alle schade die is toegebracht bij de uitoefening van hun activiteiten.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
Kaderovereenkomst
Laagste prijs
BE / LU / IT
Additional CPV Supplementary CPV
66516000
Voorwaarden voor deelname
zie de aanbestedingsstukken die beschikbaar zijn op het internetadres vermeld in I.3).
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Hoofdacties
03/09/2019 00:00
Niet van toepassing
Niet van toepassing
03/10/2019 14:30
04/10/2019 15:00
Percelen De oproep tot inschrijving heeft geen perceel.
Aankondigingen
Referentie Notice type Publicatiedatum
2019/S 169-412101 Aankondiging van een opdracht 03/09/2019 00:00