Gegevens van de oproep tot inschrijving

The new submission deadline is 23/12/2019 at 12:00. In case of submission for several lots, the tenderer is required to indicate - in the title of each selection document – the number of the lot concerned.
Titel:
Raamovereenkomsten voor leer- en ontwikkelingsdiensten voor het personeel van de...
Aanbestedende dienst:
European Commission, DG Human Resources and Security (HR)
Publicatiedatum op TED:
06/11/2019
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
23/12/2019
Status:
Afgesloten
Informatie
HR/R1/PO/2019/024
Raamovereenkomsten voor leer- en ontwikkelingsdiensten voor het personeel van de instellingen, organen en agentschappen van de Europese Unie.
Het doel van onderhavige oproep tot inschrijving is de Europese Commissie en de andere instellingen, organen en agentschappen van de Europese Unie voorzien van raamovereenkomsten voor leer- en ontwikkelingsdiensten op het gebied van 5 percelen voor personeelsleden die onder het personeelsreglement vallen en externe personeelsleden.De te verlenen diensten omvatten ten minste:— de ontwikkeling en het organiseren van cursussen met rechtstreekse interactie en evenementen voor groepen,— de ontwikkeling van andere leeractiviteiten/-vormen,— het begeleiden van groepen bij leeractiviteiten en het sturen van praktijkgroepen,— het verzorgen van individuele of groepssteun, bijlessen en begeleiding,— de productie van leermateriaal,— de selectie/compilatie van bestaande leerbronnen,— het bieden van advies op het gebied van leren en ontwikkeling.Deze diensten zijn nader beschreven in de aanbestedingsstukken.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
voor alle partijen
Kaderovereenkomst
https://ec.europa.eu/info/departments/human-resources-and-security_fr
80511000
Voorwaarden voor deelname
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Hoofdacties
06/11/2019 00:00
23/12/2019 12:00
06/01/2020 11:00
Percelen
Nummer van het perceel Titel Beschrijving
Perceel 1
Leer- en ontwikkelingsdiensten op het gebied van internationale betrekkingen, EU-bestuur, recht, beleidsvorming en strategieontwikkeling
Zie de aanbestedingsstukken op het internetadres vermeld in I.3) voor een nadere beschrijving.
Perceel 2
Perceel 2: Leer- en ontwikkelingsdiensten op het gebied van personele middelen.
Zie de aanbestedingsstukken op het internetadres vermeld in I.3) voor een nadere beschrijving.
Perceel 3
Leer- en ontwikkelingsdiensten op het gebied van onderhandelingen op Europees en internationaal niveau, met inbegrip van interne, interinstitutionele en interculturele onderhandelingen
Zie de aanbestedingsstukken op het internetadres vermeld in I.3) voor een nadere beschrijving.
Perceel 4
Leer- en ontwikkelingsdiensten op het gebied van professionele communicatie
Zie de aanbestedingsstukken op het internetadres vermeld in I.3) voor een nadere beschrijving.
Perceel 5
Leer- en ontwikkelingsdiensten op het gebied van economie, financiën, audits en interne controle
Zie de aanbestedingsstukken voor een nadere beschrijving. Zie het internetadres vermeld in punt I.3).
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2019/S 219-536644
Rectificatie
13/11/2019 00:00
2019/S 214-524630
Aankondiging van een opdracht
06/11/2019 00:00