Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Werkzaamheden voor het Bureau voor intellectueel eigendom van de Europese Unie
Aanbestedende dienst:
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
Publicatiedatum op TED:
14/10/2019
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
27/11/2019
Status:
Afgesloten
Informatie
AO/004/19
Werkzaamheden voor het Bureau voor intellectueel eigendom van de Europese Unie
De EUIPO is van plan de aanbesteding voor de uitvoering van werkzaamheden bij het EUIPO te gunnen voor twee percelen.Perceel 1: nieuwe aanleg- of renovatiewerkzaamheden. De procedure voor de heropening van de mededinging wordt toegepast bij de gunning van de specifieke opdrachten voor de tenuitvoerlegging van werkzaamheden voor een bedrag van meer dan 60 000 EUR en minder dan of gelijk aan 750 000 EUR (begroting voor de uitvoering van de opdracht, CIB).Perceel 2: kleine werkzaamheden en operationele wijzigingen. Het cascadesysteem wordt toegepast in het kader van de tenuitvoerlegging van kleine werkzaamheden voor een bedrag van of gelijk aan 60 000 EUR (begroting voor de uitvoering van de opdracht, CIB) en de tenuitvoerlegging van operationele wijzigingen in alle gebouwen en campussen van het hoofdkantoor.
Werken
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
voor één of meer partijen
Kaderovereenkomst
45200000
Voorwaarden voor deelname
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Hoofdacties
14/10/2019 00:00
27/11/2019 13:00
29/11/2019 11:00
Percelen
Nummer van het perceel Titel Beschrijving
Perceel 1
Nieuwe aanleg- of renovatiewerkzaamheden
De diensten met betrekking tot perceel 1: nieuwe aanleg- of renovatiewerkzaamheden omvatten:1) De materiële uitvoering van de nieuwe aanleg- en/of renovatiewerkzaamheden met een projectbegroting van meer dan 60 000 EUR en minder dan of gelijk aan 750 000 EUR (begroting voor de uitvoering van de opdracht, CIB) vanaf de technische documentatie tot aan de tenuitvoerlegging, met inbegrip van de levering en installatie van uitrusting en alle materialen, tests en proeven, werk- en constructiemethoden, waarbij wordt gegarandeerd dat de vastgestelde tijdlijnen, prijzen en kwaliteiten in de projecten en/of technische documentatie worden gerespecteerd;2) Inbedrijfstelling van de faciliteiten die betrekking hebben op de uitgevoerde werkzaamheden of installatie;3) Reiniging van de werkplaatsen;4) Verstrekking van de opgestelde documentatie die betrekking heeft op de uitvoering van de werkzaamheden of installatie;5) Correctief onderhoud van de installaties tijdens de bijbehorende garantieperiode. Het preventieve onderhoud wordt verplicht toegewezen aan het algemene onderhoudsbedrijf van de EUIPO, zoals vermeld in de opdracht;6) Alle technische, administratieve, organisatorische en inspectieactiviteiten die nodig zijn om de vereiste kwaliteit van de werkzaamheden, de uitgevoerde installaties en de operationele aanpassingen te kunnen waarborgen.
Perceel 2
Kleine werkzaamheden en operationele wijzigingen
De werkzaamheden van onderhavig perceel kunnen als volgt worden ingedeeld:Nieuwe uitvoeringswerkzaamheden: de nieuwe implementatiewerkzaamheden omvatten alle werkzaamheden voor nieuwe infrastructuren, faciliteiten of gebouwen in een gebouw of campus van de EUIPO in Spanje of in het buitenland, zowel vandaag als in de toekomst,Renovatiezaamheden: de renovatiewerkzaamheden omvatten alle uitbreidings-, verbeterings-, moderniserings-, aanpassings-, instellings- of versterkingswerkzaamheden aan de eigendommen van de EUIPO, met inbegrip van de inrichtingswerkzaamheden waarbij nieuwe faciliteiten worden gemaakt of bestaande faciliteiten worden gemoderniseerd in een gebouw of campus van de EUIPO in Spanje of in het buitenland, zowel vandaag als in de toekomst,Operationele wijzigingswerkzaamheden: het doel van de operationele wijzigingswerkzaamheden is het onmiddellijk of op korte termijn reageren om onvoorziene gebeurtenissen of die niet hersteld kunnen worden door het bureau te verhelpen, of om te voldoen aan de dringende behoeften die de activiteit van het Bureau in gevaar zouden kunnen brengen. Buiten de bovengenoemde werkzaamheden, omvatten de diensten tevens het volgende:1) De opdracht vereist een reeks minimale personele en materiële middelen om de werkzaamheden met solvabiliteit te kunnen uitvoeren. Om deze reden wordt vereist dat er een werkteam beschikbaar wordt gesteld dat voortdurend aanwezig is bij het EUIPO en een snelle reactie-eenheid die in minder dan 24 uur paraat staat;2) Inbedrijfstelling van de faciliteiten die betrekking hebben op de uitgevoerde werkzaamheden of installatie;3) Reiniging van de werkplaatsen;4) Verstrekking van de opgestelde documentatie die betrekking heeft op de uitvoering van de kleine werkzaamheden;5) Correctief onderhoud van de installaties tijdens de bijbehorende garantieperiode. Het preventieve onderhoud wordt verplicht toegewezen aan het algemene onderhoudsbedrijf van de EUIPO, zoals vermeld in de opdracht;6) Alle technische, administratieve, organisatorische en inspectieactiviteiten die nodig zijn om de vereiste kwaliteit van de werkzaamheden, de uitgevoerde installaties en de operationele aanpassingen te kunnen waarborgen.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2019/S 198-480111
Aankondiging van een opdracht
14/10/2019 00:00