Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Vertaaldiensten in het Duits
Aanbestedende dienst:
European Parliament, DG Translation
Publicatiedatum op TED:
16/09/2019
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
28/10/2019
Status:
Afgesloten
Informatie
TRA/DE/2019
Vertaaldiensten in het Duits
Het Europees Parlement, optredende als de aanbestedende dienst namens de Europese Rekenkamer, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Europees Comité van de Regio's heeft besloten om deze uitnodiging tot inschrijving uit te schrijven voor het sluiten van raamovereenkomsten met betrekking tot de verlening van diensten voor het vertalen van eentalige en meertalige brontaaldocumenten uit het Engels of Frans of Italiaans of Spaans in het Duits.De raamovereenkomst vangt aan op 1.1.2020 of op de datum waarop de opdracht wordt ondertekend door de laatste contracterende partij en loopt tot aan het einde van 2020. De maximumlooptijd van een raamovereenkomst bedraagt 5 jaar.De ondertekening van een raamovereenkomst houdt geen verplichting in om de vertaalopdrachten in het kader van die overeenkomst uit te besteden.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
Beste prijs-kwaliteitverhouding
79530000
LU
Hoofdacties
16/09/2019 00:00
28/10/2019 23:59
05/11/2019 10:00
Percelen De oproep tot inschrijving heeft geen perceel.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2019/S 178-432539
Aankondiging van een opdracht
16/09/2019 00:00