Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Levering van adviesdiensten aan de Europese Commissie via een Europees expertise...
Aanbestedende dienst:
European Commission, DG Employment, Social Affairs and Inclusion (EMPL)
Publicatiedatum op TED:
11/11/2019
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
06/01/2020
Status:
Afgesloten
Informatie
VT/2019/016
Levering van adviesdiensten aan de Europese Commissie via een Europees expertisecentrum op het gebied van arbeidsrecht, werkgelegenheids- en arbeidsmarktbeleid.
Zie het internetadres vermeld in I.3)
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
voor alle partijen
Overheidsopdracht
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=624&langId=en
79410000
Voorwaarden voor deelname
Zie het internetadres vermeld in I.3)
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Hoofdacties
11/11/2019 00:00
06/01/2020 12:00
07/01/2020 10:00
Percelen
Nummer van het perceel Titel Beschrijving
Perceel 1
Arbeidsrecht (Europees netwerk voor arbeidsrecht)
Zie het internetadres vermeld in I.3)
Perceel 2
Werkgelegenheids- en Arbeidsmarktbeleid (Europese Pool van werkgelegenheids- en arbeidsmarktexperts)
Zie het internetadres vermeld in I.3)
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2019/S 217-531585
Aankondiging van een opdracht
11/11/2019 00:00