Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Vereenvoudiging en wederzijdse erkenning in de bouwsector in het kader van de Di...
Aanbestedende dienst:
European Commission, DG Financial Stability, Financial Services and Capital Mark...
Publicatiedatum op TED:
18/07/2014
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
15/09/2014
Status:
Afgesloten
De uiterste datum voor het downloaden van documenten van deze oproep tot inschrijving is bereikt. Het is niet mogelijk documenten te downloaden De uiterste datum voor het downloaden van documenten van deze oproep tot inschrijving is bereikt. Het is niet mogelijk documenten te downloaden
Informatie
MARKT/2014/087/E.
Vereenvoudiging en wederzijdse erkenning in de bouwsector in het kader van de Dienstenrichtlijn.
De doelstelling van de opdracht is nagaan, middels een juridische analyse, in welke mate de lidstaten gebruikmaken van de vereenvoudigingsprincipes waarin de Dienstenrichtlijn voorziet ten behoeve van dienstverleners in de bouwsector die van plan zijn om op tijdelijke basis of vanuit een nevenvestiging grensoverschrijdende diensten te verlenen, waardoor ook de dienstverleners die enkel actief zijn op de interne markt baat vinden bij deze principes.Het onderzoek moet eveneens verduidelijken hoe de lidstaten het beginsel van wederzijdse erkenning toepassen op dienstverleners die afkomstig zijn uit een andere lidstaat, waarbij een nadere identificatie moet plaatsvinden van de vrijwillige certificeringsregelingen die hen ter beschikking staan en die mogelijk ook een basis bieden voor wederzijdse erkenning.Naast deze juridische analyse en identificatie van beste praktijken en terugkerende problemen, moeten interviews met belanghebbenden verduidelijken wat in de praktijk de kosten zijn in verband met de verlening van grensoverschrijdende diensten, welke mogelijkheden er bestaan om elektronische documenten in te dienen, welke procedures en formaliteiten er zijn evenals hoe het beginsel van wederzijdse erkenning effectief wordt toegepast en hoe dit kan worden verbeterd.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
Niet van toepassing
Hoofdacties
18/07/2014 00:00
Niet van toepassing
Niet van toepassing
Niet van toepassing
15/09/2014 23:59
23/09/2014 15:00
Percelen De oproep tot inschrijving heeft geen perceel.
Aankondigingen
Referentie Notice type Publicatiedatum
2014/S 136-243449 Aankondiging van een opdracht 18/07/2014 00:00