Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Milieu-onderzoek
Aanbestedende dienst:
European Union Aviation Safety Agency (EASA)
Publicatiedatum op TED:
09/10/2019
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
09/12/2019
Status:
Afgesloten
Informatie
EASA.2019.HVP.08
Milieu-onderzoek
Perceel 1: Raamovereenkomst voor de beoordeling van milieueffecten – onderzoek naar de kenmerken van vliegtuigemissies;Perceel 2: Raamovereenkomst voor de beoordeling van milieueffecten – onderzoek naar de beoordeling van het geluid van draaivleugelvliegtuigen en nieuwe technologie;Perceel 3: Raamovereenkomst voor de beperking van milieueffecten – betere bekwaamheid voor de beoordeling van beleidsmaatregelen.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
voor één of meer partijen
Kaderovereenkomst
https://www.easa.europa.eu/the-agency/procurement
73000000
Voorwaarden voor deelname
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Hoofdacties
09/10/2019 00:00
09/12/2019 15:00
11/12/2019 10:00
Percelen
Nummer van het perceel Titel Beschrijving
Perceel 1
Raamovereenkomst voor de beoordeling van milieueffecten – onderzoek naar de kenmerken van vliegtuigemissies
De doelstelling van de opdracht is met name het verbeteren van de motoremissiebemonstering en meetvereisten voor de massa en het aantal nvPM volgens bijlage 16 van volume II van de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (International Civil Aviation Organization, ICAO), alsmede het voorstellen van robuustere werkwijzen. De opdracht beoogt:1) Het analyseren van het relatieve aandeel van vliegtuigen met motoren die niet zijn gereguleerd voor nvPM met betrekking tot werkzaamheden en emissies op individuele Europese luchthavens;2) Het voorstellen en testen van nieuwe bemonsteringsontwerpen en -technieken, waarbij rekening wordt gehouden met de stand van zaken;3) Het meten van gasvormige emissies (bijv. NOx, HC, CO, CO2), rookemissies, de massa en het aantal nvPM-emissies, nvPM-deeltjesgrootte voor zowel gereguleerde als niet-gereguleerde motoren.
Perceel 2
Raamovereenkomst voor de beoordeling van milieueffecten — onderzoek naar de beoordeling van het geluid van draaivleugelvliegtuigen en nieuwe technologie;
Onderhavige opdracht beoogt de verbetering van de Europese geluidseffectbeoordeling in een tweevoudig perspectief:i) Versterking van de ondersteuning aan EU-beleidsmakers bij de ontwikkeling en tenuitvoerlegging van relevant EU-beleid — waaronder b.v. het uitvoeren van uitgebreide milieueffectbeoordelingen in het kader van de huidige en toekomstige EU-milieuregelgeving;ii) Vergroting van het Europese profiel in het kader van internationale discussies, zoals de discussies die worden gehouden in de CAEP van ICAO over de vaststelling van de toekomstige internationale milieunormen voor de luchtvaart, met name voor lawaai van draaivleugelvliegtuigen.
Perceel 3
Raamovereenkomst voor de beperking van milieueffecten —betere bekwaamheid voor de beoordeling van beleidsmaatregelen.
De doelstelling van de opdracht is het actualiseren, verbeteren en valideren van de AERO-MS-modelleringscapaciteiten ter ondersteuning van de beoordeling inzake kosten en baten voor een breed scala van toekomstige beleidsbeoordelingen. Dit omvat de capaciteit voor het beoordelen van verschillende milieubeleidsopties met betrekking tot de luchtvaart, gebaseerd op een nauwkeurige karakterisering van de luchtvaartindustrie en de capaciteit om met andere databases en modellen te communiceren.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2019/S 195-473028
Aankondiging van een opdracht
09/10/2019 00:00