Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Dienstenovereenkomst voor de technische ondersteuning van een EU-platform over c...
Aanbestedende dienst:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Publicatiedatum op TED:
10/07/2014
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
04/09/2014
Status:
Afgesloten
De uiterste datum voor het downloaden van documenten van deze oproep tot inschrijving is bereikt. Het is niet mogelijk documenten te downloaden De uiterste datum voor het downloaden van documenten van deze oproep tot inschrijving is bereikt. Het is niet mogelijk documenten te downloaden
Informatie
ENV.B.3/SER/2014/0036.
Dienstenovereenkomst voor de technische ondersteuning van een EU-platform over co-existentie tussen mensen en grote carnivoren.
De contractant moet de volgende taken uitvoeren:Taak A –– ondersteuning van de werkzaamheden van het platformVerzameling van relevante documentatie en goede praktijken:de contractant moet de leden van het platform bijstaan bij de identificatie en verzameling van voorbeelden van goede praktijken op het gebied van de vermindering en/of voorkoming van conflicten en op het gebied van ervaringen uit situaties waarin mensen succesvol co-existeren met grote carnivoren.Bijstand bij het communicatieplan van het platform:de contractant moet de Commissie en de leden van het platform bijstaan bij de uitwerking van een ontwerpcommunicatieplan voor het platform dat moet worden verspreid via het ledennetwerk voor de overkoepelende belangengroepen die het platform vormen.De contractant moet de lay-out ontwerpen en voorbereiden voor een flyer van 4 bladzijden met actuele informatie over het platform, in alle officiële EU-talen met uitzondering van Maltees en Iers. De flyers zullen door de Europese Commissie worden gedrukt.Taak B –– het kenniscentrum van het platformHet kenniscentrum van het platform is een webgebaseerd kenniscentrum dat geen andere beschikbare bronnen dupliceert, maar links naar deze bronnen aanbiedt en tevens unieke informatie opslaat, of informatie die niet elders digitaal beschikbaar is (onderworpen aan beperkingen in verband met auteursrechten).De contractant moet de website over grote carnivoren, die werd ontwikkeld als onderdeel van de webpagina's inzake natuur van DG ENV, actualiseren en vervolgens onderhouden, daarbij mag hij uitsluitend gebruikmaken van de technologieën waarmee de site werd ontwikkeld (enkel statische HTML-pagina’s).Dienst voor veelgestelde vragen (FAQ):De contractant moet een FAQ-sectie onderhouden op de website voor vragen betreffende beste praktijken en advies inzake conflicten tussen mensen en grote carnivoren.Regelmatige circulaire per e-mail:de contractant moet een maandelijkse e-mailcirculaire opstellen voor de leden van het platform met nieuws over recente ontwikkelingen in de interne werkzaamheden van het platform en over verzoeken om informatie en inbreng van de leden van het platform. Onderdelen van deze circulaire kunnen tevens op de website worden geplaatst bij de tweemaandelijkse actualisering. De uitgaven van de circulaire zullen door DG Milieu naar de leden van het platform worden gestuurd.Taak C –– bijeenkomstenJaarlijkse bijeenkomsten:1 jaarlijkse bijeenkomst van 1 dag van het platform voor 2 doeleinden: 1) controle van de vooruitgang die wordt gemaakt op het gebied van de thematische taken en de verzameling van reacties van de leden; en 2) mogelijkheden op het gebied van netwerken tussen de leden van het platform. De contractant moet de lijst met genodigden, de agenda en de documenten voor de bijeenkomst opstellen, deskundigen ter beschikking stellen die ervaring hebben met het vergemakkelijken van de gesprekken over conflicten tussen mensen en grote carnivoren en de notulen opstellen.Workshops:het platform zal een beslissing nemen over maximaal 2 thematische/regionale workshops die moeten worden georganiseerd in de lidstaten. De contractant moet bijstand verlenen aan de Commissie en aan de leden van het platform voor deze workshops onder dezelfde voorwaarden als die voor de jaarlijkse bijeenkomst, d.w.z. de opstelling van de agenda en de documenten voor de bijeenkomst en het ter beschikking stellen van deskundigen zodat discussies vlotter verlopen.De Commissie zal de ontmoetingsplaats voorzien voor de jaarlijkse bijeenkomst in Brussel. De ontmoetingsplaatsen zullen worden gekozen door de leden van het platform en de kosten voor deze ontmoetingsplaatsen, indien van toepassing, zijn voor rekening van de leden van het platform. De reis- en cateringkosten voor deze bijeenkomsten maken geen deel uit van deze opdracht.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
Niet van toepassing
Hoofdacties
10/07/2014 00:00
Niet van toepassing
04/09/2014 16:00
18/09/2014 10:30
Percelen De oproep tot inschrijving heeft geen perceel.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2014/S 130-231897
Aankondiging van een opdracht
10/07/2014 00:00