Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Onderzoek naar „ICT voor het werk: digitale vaardigheden op de werkvloer” - SMAR...
Aanbestedende dienst:
European Commission, DG for Communications Networks, Content and Technology (CON...
Publicatiedatum op TED:
01/08/2014
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
26/09/2014
Status:
Afgesloten
De uiterste datum voor het downloaden van documenten van deze oproep tot inschrijving is bereikt. Het is niet mogelijk documenten te downloaden De uiterste datum voor het downloaden van documenten van deze oproep tot inschrijving is bereikt. Het is niet mogelijk documenten te downloaden
Informatie
SMART 2014/0048.
Onderzoek naar „ICT voor het werk: digitale vaardigheden op de werkvloer” - SMART 2014/0048.
De doelstelling van dit onderzoek is het verzamelen en analyseren van actuele informatie over het belang van digitale vaardigheden in hedendaagse banen. In het kader van het onderzoek moet een raming worden gegeven van het aantal banen in de EU en haar lidstaten (tevens per sector) waarbij digitale vaardigheden worden gevraagd en moeten bewijsstukken worden ingediend over het niveau/soort digitale vaardigheden (basisgebruikersvaardigheden („digitale bekwaamheid”), geavanceerde gebruikersvaardigheden, operationele of socialemediavaardigheden, programmerings- en ICT-beroepsvaardigheden, eBusiness-vaardigheden enz.) die nodig zijn voor verschillende banen en in verschillende sectoren. Er moet tevens worden onderzocht op welke wijze de behoefte aan dergelijke vaardigheden de afgelopen jaren is gewijzigd en naar verwachting in de toekomst nog zal veranderen. Via het onderzoek moeten de belangrijkste hiaten in digitale vaardigheden in verschillende beroepscategorieën en economische sectoren worden vastgelegd en moet informatie worden verzameld over de manier waarop werkgevers hiaten in ICT-/digitale vaardigheden aanpakken en hoe zij omgaan met de belangrijkste knelpunten/belemmeringen voor verbeterde beschikbaarheid van digitale vaardigheden/personeel met digitale vaardigheden. Daarom moet, naast het gebruik van bestaande relevante gegevens van andere beschikbare bronnen, een werknemersonderzoek in het leven worden geroepen en uitgevoerd in een aantal EU-lidstaten met het oog op gegevensverzameling.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
Niet van toepassing
Hoofdacties
01/08/2014 00:00
Niet van toepassing
26/09/2014 17:00
07/10/2014 10:00
Percelen De oproep tot inschrijving heeft geen perceel.
Aankondigingen
Referentie Notice type Publicatiedatum
2014/S 146-261500 Aankondiging van een opdracht 01/08/2014 00:00