Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Meervoudige raamovereenkomsten voor diensten volgens het cascadesysteem voor de ...
Aanbestedende dienst:
European Chemicals Agency (ECHA)
Publicatiedatum op TED:
28/11/2019
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
09/01/2020
Status:
Afgesloten
Informatie
ECHA/2019/359
Meervoudige raamovereenkomsten voor diensten volgens het cascadesysteem voor de terbeschikkingstelling van tijdelijk personeel aan het Europees Agentschap voor chemische stoffen
Het sluiten van meerdere raamovereenkomsten voor diensten volgens het cascadesysteem met verschillende dienstverleners voor de levering van uitzenddiensten voor ECHA om de taken uit te voeren die overeenstemmen met de in het bestek vermelde profielen.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
Kaderovereenkomst
http://echa.europa.eu/about-us/procurement
Beste prijs-kwaliteitverhouding
79620000
FI1B1
Voorwaarden voor deelname
de selectiecriteria zijn vermeld in de aanbestedingsstukken.
de selectiecriteria zijn vermeld in de aanbestedingsstukken.
Hoofdacties
28/11/2019 00:00
09/01/2020 14:00
10/01/2020 11:00
Percelen De oproep tot inschrijving heeft geen perceel.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2019/S 230-563376
Aankondiging van een opdracht
28/11/2019 00:00