Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Werkzaamheden voor het uitbreiden van de conferentiezaal van het terrein van het...
Aanbestedende dienst:
European Parliament, DG Infrastructure and Logistics (INLO)
Publicatiedatum op TED:
10/07/2014
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
08/09/2014
Status:
Afgesloten
Informatie
06A40-2014-M023.
Werkzaamheden voor het uitbreiden van de conferentiezaal van het terrein van het huis Jean Monnet in Bazoches-sur-Guyonne en voor het opknappen van het landgoed.
De werkzaamheden zijn bedoeld om de capaciteit van de conferentiezaal uit te breiden en deze zaal uit te rusten met een foyer en een kelderverdieping (ruimte voor traiteurs). Tegelijkertijd moeten het buitenhuis, de duiventil, de omheining en de toegang tot het terrein worden opgeknapt. De uitvoeringstermijn bedraagt in totaal 210 werkdagen (naar behoren en met elk mogelijk middel gestaafde, en door het Europees Parlement goedgekeurde dagen met slechte weersomstandigheden niet meegerekend) gerekend vanaf de datum waarop het Europees Parlement de hierna vermelde planning goedkeurt.Binnen 10 werkdagen nadat de contractant het door de 2 partijen ondertekende contract heeft ontvangen, stelt de contractant een gedetailleerde planning van alle werkzaamheden op die hij indient bij het Europees Parlement.Na goedkeuring door het Europees Parlement wordt deze planning een deel van de overeenkomst en dient ze, in voorkomend geval, als referentie voor het opleggen van boetes wegens vertraging.Het Europees Parlement behoudt zich het recht voor om op eender welk moment de uitvoering van de werkzaamheden waarop de opdracht betrekking heeft, op te schorten. Deze opschorting wordt kenbaar gemaakt aan de contractant via een aangetekende brief met ontvangstbevestiging en mag in totaal maximaal 60 werkdagen duren. Pas in geval van een langere termijn kan de contractant een schadevergoeding eisen.Pas wanneer het contract is ondertekend, mag er met de uitvoering van de opdracht worden begonnen.
Werken
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
Niet van toepassing
Hoofdacties
10/07/2014 00:00
Niet van toepassing
31/08/2014 23:59
Niet van toepassing
08/09/2014 23:59
12/09/2014 00:00
Percelen De oproep tot inschrijving heeft geen perceel.
Aankondigingen
Referentie Notice type Publicatiedatum
2014/S 176-309719 Rectificatie 13/09/2014 00:00
2014/S 130-231901 Aankondiging van een opdracht 10/07/2014 00:00