Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Aanbesteding voor advies inzake strategisch en zakelijk beheer.
Aanbestedende dienst:
European Aviation Safety Agency (EASA)
Publicatiedatum op TED:
11/12/2019
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
30/01/2020
Status:
Afgesloten
Informatie
EASA.2019.HVP.25
Aanbesteding voor advies inzake strategisch en zakelijk beheer.
Ter ondersteuning van de succesvolle tenuitvoerlegging van het enkelvoudige programmeringsdocument (EPD) van het agentschap is deze aanbesteding gericht op het verlenen van diensten aan het EASA om te beantwoorden aan zijn adviesbehoeften inzake beheer met betrekking tot bedrijfstransformatie en operationele ontwikkeling voor de komende 4 jaar met het oog op het vergroten van de efficiëntie en productiviteit, de verbetering van de kwaliteit en doeltreffendheid, en de uitrusting van het agentschap voor verdere uitdagingen.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
voor alle partijen
Overheidsopdracht
https://www.easa.europa.eu/the-agency/procurement
79400000
Voorwaarden voor deelname
In deze fase van de aanbesteding zijn er geen bijzondere vereisten.
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Hoofdacties
11/12/2019 00:00
30/01/2020 15:00
03/02/2020 10:00
Percelen
Nummer van het perceel Titel Beschrijving
Perceel 1
Perceel 1: aanbesteding voor advies inzake strategisch en zakelijk beheer — partner voor de transformatie.
Het toepassingsgebied van de opdracht en de gedetailleerde beschrijving van de diensten zijn omschreven in de aanbestedingsstukken.Aard van de opdracht: meervoudige raamovereenkomst die ten uitvoer wordt gelegd via een hernieuwde oproep tot mededinging.Maximumaantal contractanten: 3.Aard van de specifieke opdracht: vaste prijs.De voorwaarden voor de heropening van de mededinging zijn beschreven in de aanbestedingsstukken.
Perceel 2
Perceel 2: aanbesteding voor advies inzake strategisch en zakelijk beheer — partner voor beheeradvies.
Het toepassingsgebied van de opdracht en de gedetailleerde beschrijving van de diensten zijn omschreven in de aanbestedingsstukken.Aard van de opdracht: meervoudige raamovereenkomst die ten uitvoer wordt gelegd via een hernieuwde oproep tot mededinging.Maximumaantal contractanten: 5.Aard van de specifieke opdracht: vaste prijs.De voorwaarden voor de heropening van de mededinging zijn beschreven in de aanbestedingsstukken.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2019/S 239-585405
Aankondiging van een opdracht
11/12/2019 00:00