Gegevens van de oproep tot inschrijving

Please be informed that the deadline for dispatching tenders has been extended by 10 working days, i.e., the new deadline for receipt of tenders is 05/11/2014 (14:00 CET). Consequently, the new deadline for questions is 27/10/2014 and the opening of tenders will be organized on 11/11/2014 at 14:00 CET. All dates indicated in e-Tendering will be updated as soon as the corrigendum in the contract notice will be published in the Official Journal.
Titel:
Diensten voor internet en vaste telefonie.
Aanbestedende dienst:
EUROJUST
Publicatiedatum op TED:
05/09/2014
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
05/11/2014
Status:
Afgesloten
Informatie
2014/PO/EJ/9.
Diensten voor internet en vaste telefonie.
Het doel van onderhavige aanbestedingsprocedure is de verlening van kwalitatieve, ononderbroken diensten voor internet en vaste telefonie aan Eurojust. Deze diensten zijn als bedrijfskritiek geclassificeerd en moeten daarom betrouwbaar, uiterst beschikbaar en fouttolerant zijn (perceel 1). Naast diensten voor internet en vaste telefonie, wil Eurojust tevens aanverwante diensten aankopen, namelijk universele internationale gratis telefoonnummers („universal international freephone numbers” (UIFN)) en diensten inzake gratis telefoonnummers (perceel 2). Rekening houdend met deze vereisten zoekt Eurojust (een) contractant(en) die in staat is/zijn de diensten te verlenen die beschreven zijn in de technische specificaties (bijlage A) in overeenstemming met de contractuele voorwaarden (bijlage D), terwijl tegelijkertijd de vereisten voor het niveau van de dienstverlening (bijlage A.1) worden gewaarborgd. De inschrijvers moeten tevens het indienen van relevante voorstellen overwegen voor de verlening van aanvullende diensten die gespecificeerd zijn in de technische specificaties (bijlage A) en die deel uitmaken van de gunningscriteria. Deze diensten zijn niet verplicht, maar zullen indien ze worden aangeboden deel uitmaken van de opdracht. Daarnaast wordt inschrijvers verzocht hun oplossingen aan Eurojust voor te stellen om de kosten van de verplichte diensten (internet en vaste telefonie) te verminderen, terwijl de prestaties van de diensten worden behouden of verbeterd. Dit vormt een onderdeel van de gunningscriteria en moet bij bijlage B worden gevoegd.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
Hoofdacties
05/09/2014 00:00
05/11/2014 14:00
05/11/2014 14:00
11/11/2014 14:00
Percelen
Nummer van het perceel Titel Beschrijving
Perceel 1 Diensten voor internet en vaste telefonie Dienstein voor internet en vaste telefonie, met inbegrip van aanvullende diensten.
Perceel 2 Universele internationale gratis telefoonnummers Universele internationale gratis telefoonnummers („universal international freephone numbers” (UIFN)) en diensten inzake gratis telefoonnummers.
Aankondigingen
Referentie Notice type Publicatiedatum
2014/S 206-363878 Rectificatie 25/10/2014 00:00
2014/S 202-356115 Rectificatie 21/10/2014 00:00
2014/S 170-301091 Aankondiging van een opdracht 05/09/2014 00:00