Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Verlening van deskundige bijstand ter ondersteuning van de activiteiten van het ...
Aanbestedende dienst:
European Environment Agency (EEA)
Publicatiedatum op TED:
06/02/2020
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
09/03/2020
Status:
Afgesloten
Informatie
EEA/HSR/20/001
Verlening van deskundige bijstand ter ondersteuning van de activiteiten van het EEA op het gebied van de circulaire economie en industriële transformatie en de onderlinge verbanden tussen milieu en gezondheid, met inbegrip van...
Het EAA streeft ernaar raamovereenkomsten voor diensten te sluiten met dienstverleners op het gebied van circulaire economie, industriële transformatie (Perceel 1) en de onderlinge verbanden tussen milieu en gezondheid, met inbegrip van chemische stoffen (Perceel 2).
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
voor alle partijen
Kaderovereenkomst
90713000
Voorwaarden voor deelname
Zoals vermeld in Sectie II.2.1) van de aanbestedingsstukken.
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Hoofdacties
06/02/2020 00:00
09/03/2020 14:00
10/03/2020 10:00
Percelen
Nummer van het perceel Titel Beschrijving
Perceel 1
Circulaire economie en industriële transformatie
Zoals beschreven in I.3.1) van de aanbestedingsstukken.
Perceel 2
Milieu en gezondheid, met inbegrip van chemische stoffen
Zoals beschreven in I.3.2) van de aanbestedingsstukken.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2020/S 026-058166
Aankondiging van een opdracht
06/02/2020 00:00