Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Onderzoek naar de verlening en markt van langdurige zorg in EU-lidstaten
Aanbestedende dienst:
European Commission, DG Employment, Social Affairs and Inclusion (EMPL)
Publicatiedatum op TED:
07/02/2020
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
16/03/2020
Status:
Afgesloten
Informatie
VT/2019/047
Onderzoek naar de verlening en markt van langdurige zorg in EU-lidstaten
Hoewel er aanwijzingen zijn voor belangrijke veranderingen in de leveringsstructuur van langdurige zorgdiensten in de afgelopen 3 decennia, met name met betrekking tot een meer marktconforme dienstverlening via (winst- en niet-winstgevende) particuliere actoren, is de informatie over markttrends en leveringsstructuur, soorten aanbieders van langdurige zorgdiensten, hun marktaandeel en gevolgen van deze veranderingen nogal versnipperd en onvolledig. De algemene doelstelling van dit onderzoek is daarom het verkrijgen van een beter begrip van de markten van langdurige zorgverlening in de EU. Tegen de achtergrond van de toegenomen vraag naar langdurige zorg moeten relevante gemeenschappelijke trends en uitdagingen in de lidstaten worden geïdentificeerd.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
Overheidsopdracht
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=624&langId=en
Beste prijs-kwaliteitverhouding
79400000
BE10
Voorwaarden voor deelname
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Hoofdacties
07/02/2020 00:00
16/03/2020 12:00
17/03/2020 10:00
Percelen De oproep tot inschrijving heeft geen perceel.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2020/S 027-060399
Aankondiging van een opdracht
07/02/2020 00:00