Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Zorginfecties en antimicrobieel gebruik in voorzieningen voor langdurige zorg — ...
Aanbestedende dienst:
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
Publicatiedatum op TED:
03/02/2020
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
09/03/2020
Status:
Afgesloten
Informatie
OJ/2020/DPR/11546
Zorginfecties en antimicrobieel gebruik in voorzieningen voor langdurige zorg — Ondersteuning bij een puntprevalentie-onderzoek en een longitudinaal onderzoek
De oproep tot inschrijving is gericht op de voortzetting van de tenuitvoerlegging en verbetering van de kwaliteit van de onderzoeken naar de prevalentie van de herhaalde punten in faciliteiten voor langdurige zorg met behulp van de methodologie die is ontwikkeld in het kader van het project „Europese voorzieningen voor langdurige zorg” om:— landen en voorzieningen voor langdurige zorg voorzien van een gestandaardiseerd instrument voor de follow-up van trends op het gebied van zorginfecties en gebruik van antimicrobiële stoffen,— prioriteiten vaststellen voor nationale en lokale interventies en de tenuitvoerlegging ervan evalueren,— het mogelijk maken van de raming van de incidentie en last (afhankelijk van de levensduur) van zorginfecties in voorzieningen voor langdurige zorg door het verzamelen van longitudinale gegevens in geselecteerde EU-/EER-landen.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
Kaderovereenkomst
http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/calls/Pages/procurementsandgrants.aspx
Beste prijs-kwaliteitverhouding
85100000
SE
Voorwaarden voor deelname
Zie het internetadres vermeld in I.3).
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Hoofdacties
03/02/2020 00:00
09/03/2020 16:00
11/03/2020 10:00
Percelen De oproep tot inschrijving heeft geen perceel.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2020/S 023-050124
Aankondiging van een opdracht
03/02/2020 00:00