Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Juridische analyse betreffende de bescherming van industriële modellen in Europa...
Aanbestedende dienst:
European Commission, DG Financial Stability, Financial Services and Capital Mark...
Publicatiedatum op TED:
05/08/2014
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
17/09/2014
Status:
Afgesloten
De uiterste datum voor het downloaden van documenten van deze oproep tot inschrijving is bereikt. Het is niet mogelijk documenten te downloaden De uiterste datum voor het downloaden van documenten van deze oproep tot inschrijving is bereikt. Het is niet mogelijk documenten te downloaden
Informatie
MARKT/2014/083/D.
Juridische analyse betreffende de bescherming van industriële modellen in Europa.
De studie moet onderzoeken of het bestaande wettelijke EU-kader voor de bescherming van industriële modellen –– i.e. de Richtlijn inzake de rechtsbescherming van modellen (de Modellenrichtlijn) en de Verordening betreffende Gemeenschapsmodellen (de Modellenverordening) –– een makkelijk toegankelijk, doeltreffend, efficiënt en actueel instrument vormt om de Europese ondernemingen en ontwerpers aan te moedigen om te investeren in ontwerpactiviteiten en -innovatie.Voor de Modellenrichtlijn moet via de studie worden onderzocht of de harmonisatie van de beschermingstermijn die wordt geboden door de registratie van modellen de werking vergemakkelijkt van de interne markt voor de goederen waarin deze modellen zijn belichaamd. Daarnaast moet via de studie worden geanalyseerd of de tenuitvoerlegging van de modellenrichtlijn door de lidstaten moeilijkheden voor de lidstaten heeft teweeggebracht en of er belangrijke problemen zijn die, ondanks of door het gebrek aan harmonisatie, nog steeds verschillen tussen de lidstaten en die een nadelig effect hebben op de werking van de regeling van modellenbescherming. Op basis hiervan moet via de studie worden onderzocht of er nood is aan de verdere harmonisatie van de nationale wetgeving.Voor de Modellenverordening moet via de studie worden onderzocht in welke mate de doelstelling van deze wetgeving –– i.e. de opstelling van een unitaire en gebruikersvriendelijke regeling van modellenbescherming –– is bereikt en op welke manieren deze wetgeving de gebruikers ten goede kan komen. Via de studie moet tevens alle bijzondere problemen worden vastgesteld die de toegankelijkheid en de vlotte werking van de regeling negatief kunnen beïnvloeden.Aan de hand van de studie moet voor zowel de Modellenrichtlijn als voor de Modellenverordening worden beoordeeld of de Europese regeling voor modellenbescherming meer dan 10 jaar na de opstelling ervan nog steeds actueel is of dat er enkele moderniseringen of aanpassingen vereist zijn met het oog op de technologische vooruitgang of nieuwe consumententrends.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
Niet van toepassing
Hoofdacties
05/08/2014 00:00
Niet van toepassing
17/09/2014 23:59
26/09/2014 00:00
Percelen De oproep tot inschrijving heeft geen perceel.
Aankondigingen
Referentie Notice type Publicatiedatum
2014/S 148-265394 Aankondiging van een opdracht 05/08/2014 00:00