Gegevens van de oproep tot inschrijving

L’ouverture publique prévue le 15/06/2020 à 14h30 n’a pas pu être organisée avec succès, en raison de perturbations informatiques et techniques. Une 2e ouverture publique a eu lieu dans les locaux de la Commission européenne –Luxembourg, le mardi 16/06/2020 - Heure locale: 15H / Adresse: Office Infrastructures et logistiques (OIL)-bâtiment ARIANE, 1er étage, salle A 072, 400 route d’Esch L-1471 Luxembourg
Titel:
Theoretische en praktische training op het gebied van brandpreventie en bewustma...
Aanbestedende dienst:
European Commission, Office for Infrastructure and Logistics inLuxembourg (OIL)
Publicatiedatum op TED:
06/05/2020
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
11/06/2020
Status:
Afgesloten
Informatie
OIL/LUX/2020/PO/0006
Theoretische en praktische training op het gebied van brandpreventie en bewustmaking voor gevallen van brand
Perceel 1 Theoretische en praktijkopleidingsdiensten op het gebied van de preventie van brandgevaar voor het personeel van de instellingen.Preventie- en interventieteams (EPI) die verantwoordelijk zijn voor het personeel in het geval van ontruiming van het gebouw. Zij zorgen ervoor dat iedereen in deze zone de kantoren heeft verlaten. Het doel van deze EPI is om informatie te geven over de staat van ontruiming van deze sector.Interventieteamleiders (ECI) die verantwoordelijk zijn voor interventieteams in hun gebied beheren de communicatie tussen de verschillende actoren.Perceel 2 Opleiding voor bewustmaking in het geval van brand voor het personeel.Doelstelling: het beleid inzake veiligheid van het personeel, brandpreventie en brandbestrijding bevorderen. Het personeel informeren over gezondheids- en veiligheidsrisico's en beschermings- en preventiemaatregelen. Deze acties van "bewustmakingsdagen" vinden plaats met behulp van mobiele opleidingseenheden. De training heeft een theoretisch en praktisch deel.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
voor alle partijen
Overheidsopdracht
80550000
Voorwaarden voor deelname
Lijst en beschrijving vermeld in de aanbestedingsstukken.
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Hoofdacties
06/05/2020 00:00
11/06/2020 18:00
15/06/2020 14:30
Percelen
Nummer van het perceel Titel Beschrijving
Perceel 1
Theoretische en praktische opleidingsdiensten op het gebied van de preventie van brandgevaar — Luxemburg
Theoretische en praktische training op het gebied van de preventie van brandgevaar en bewustmaking voor gevallen van brand en ontruiming van de gebouwen voor het personeel van de instellingen gelegen in Luxemburg.
Perceel 2
Acties voor bewustmaking inzake het gedrag dat moet worden aangenomen in het geval van brand en ontruiming van de gebouwen — Luxemburg
Organisatie van opleidingen voor acties voor bewustmaking inzake het gedrag dat moet worden aangenomen in het geval van brand en ontruiming van de gebouwen voor het personeel — Luxemburg.Deze opleidingen hebben als doelstelling het personeel te leren om acties te ondernemen voor preventie en interventie op het gebied van brandgevaar. Ze zijn gericht op twee verschillende soorten:— de preventie- en interventieteams (EPI),— de leiders van interventieteams (ECI).
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2020/S 088-209562
Aankondiging van een opdracht
06/05/2020 00:00