Gegevens van de oproep tot inschrijving

PLEASE NOTE - In response to some requests (difficulties in meeting expiry date due to corona virus issues) this tender will be extended to 30th March 2020 at 18:00.
Titel:
Ontwikkeling en ondersteuning van infrastructuur en diensten met betrekking tot ...
Aanbestedende dienst:
European Union Agency for Cybersecurity (ENISA)
Publicatiedatum op TED:
17/02/2020
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
30/03/2020
Status:
Afgesloten
Informatie
ENISA F-COD-20-T03
Ontwikkeling en ondersteuning van infrastructuur en diensten met betrekking tot EU-samenwerking inzake cybercrisis (3 percelen)
ENISA wil een dienstenovereenkomst sluiten met minstens 3 dienstverleners per perceel die bijstand kunnen verlenen op het gebied van EU-samenwerking inzake cybercrisis. De 3 hoofdgebieden zijn:Perceel 1: Ontwikkeling van materiaal voor oefeningen, uitdagingen en opleidingen;Perceel 2: Levering van infrastructuur voor operationele samenwerking en oefeningen; enPerceel 3: Ontwikkeling van audiovisueel materiaal, journalistiek, ondersteuning van openbare zaken en backoffice.De geselecteerde inschrijvers kunnen dan voor elk perceel deelnemen aan de procedures voor „heropening van mededinging“ voor meervoudige raamovereenkomsten voor elk perceel.Inschrijvers worden uitgenodigd om in te schrijven voor slechts 1 of meerdere van de percelen en ze worden aangemoedigd consortia te vormen en/of om gebruik te maken van onderaannemers om te voldoen aan de minimumvereisten voor elk perceel.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
voor alle partijen
Kaderovereenkomst
72000000
Voorwaarden voor deelname
Zoals aangegeven in de aanbestedingsstukken.
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Hoofdacties
17/02/2020 00:00
30/03/2020 18:00
31/03/2020 11:30
Percelen
Nummer van het perceel Titel Beschrijving
Perceel 1 Ontwikkeling van materiaal voor oefeningen, uitdagingen en opleidingen Inschrijvers moeten beschikken over deskundigheid en kennis met betrekking tot een aantal van de volgende onderwerpen:a) uitgebreide ervaring op het gebied van technische cyberbeveiliging;b) uitgebreide kennis van het landschap van bedreigingen van cyberveiligheid;c) ervaring met technische analyse van incidenten, bijv. malware, logboekanalyse, forensisch onderzoek;d) technische artefacten/incidenten bij materiaalontwikkeling;e) sterke technische kennis op het gebied van penetratietests;f) ervaring met het opstellen van verhalen, het ontwerpen van spelletjes en het ontwikkelen van scenario's;g) ervaring met cyberveiligheidcompetities (met inbegrip van CTF's), oefeningen en spelletjes;h) ervaring met het vangen van de vlag, rood-blauwe teamvorming, ontsnappingsruimten enz.;i) ervaring met hardware-uitdagingen;j) kennis van kansspelen en serieuze spelletjes;k) ervaring met de ontwikkeling van opleidingsmateriaal voor cyberbeveiliging;l) ervaring met de ontwikkeling van e-learningmateriaal voor cyberbeveiliging;m) ervaring met algemeen beheer van informatiebeveiliging;n) ervaring met het geven van opleidingen en lezingen aan deskundigen op het gebied van cyberbeveiligingsonderwerpen.
Perceel 2 Infrastructuur voor operationele samenwerking en oefeningen Om in aanmerking te komen, moet de inschrijver aantonen dat hij beschikt over minstens 1 van de volgende categorieën:a) levering, beheer en ondersteuning van infrastructuur voor platforms zowel ter plaatse en/of in de cloud, zoals:— planning van netwerk- en hardware-infrastructuur,— het inzetten van infrastructuur,— ondersteuning en beheer van infrastructuur,— integratie van infrastructuur met bestaande platforms.— adequate ondersteunende diensten in overeenstemming met gedefinieerde SLA's (d.w.z. helpdesks, 24/7).b) software:— softwareontwikkeling en -onderhoud: tests, continue integratie (CI), continue levering, kwaliteitswaarboring enz.,— beheer van kwetsbaarheden,— devops.c) auditdiensten:— algemene auditdiensten (d.w.z.: ISO 27000, GDPR, etc.),— pentesten van de infrastructuur ter plaatse en in de cloud, software en code,— versteviging van platforms.d) Opkomende technologieën: expertise op het gebied van nieuw onderzoek/opkomende technologieën zoals:— kunstmatige intelligentie (onder toezicht/zonder toezicht op het leren, natuurlijke taalverwerking, machine learning),— analyse van big data, data mining/classificatie/clustering, gegevensverwerking, aggregatie en visualisatie van gegevens uit verschillende open bronnen,— blokketentechnologieën voor beveiliging, verificatie en tracering.e) Ontwikkeling, levering, ondersteuning en onderhoud van gespecialiseerd platforms:— platforms voor cyberoefeningen,— platforms voor het vangen van vlaggen,— platforms voor cyberbereik,— IT-beveiliging/algemene opleiding, eLearning-platforms,— open source informatieplatforms,— platforms voor samenwerking op het gebied van cybercrises.
Perceel 3 Ontwikkeling van audiovisueel materiaal, journalistiek, ondersteuning van openbare zaken en backoffice Inschrijvers moeten beschikken over deskundigheid en kennis op de volgende gebieden:(a) productie van audiovisueel materiaal:— videoproductie,— computergrafisch beeldmateriaal, infografieken,— speciale effecten,— promotiemateriaal,— optreden als of toegang tot actoren,— verhalen opstellen,— communicatie en presentatie,— vaardigheid in ten minste het geschreven en gesproken Engels (vaardigheid in andere EU-talen is een pre).b) secretariaatsdiensten:— matiging van cyberbeveiligingsoefeningen (politiek/operationeel/technisch EU-niveau),— het maken van notulen,— ondersteuning van projectdocumentatie,— verstrekking van verslagen van conferenties/workshops,— vaardigheid in ten minste het geschreven en gesproken Engels (vaardigheid in andere EU-talen is een pre).c) verlening van deskundigheid op het gebied van openbare aangelegenheden en mediascenario‘s voor cyberoefeningen, uitdagingen en andere activiteiten:— journalistieke deskundigheid,— deskundigheid op het gebied van openbare communicatie,— strategie, planning, ontwikkeling en uitvoering van openbare aangelegenheden,— opstelling van mediascenario's, evenementen en teksten voor cyberoefeningen,— het spelen van de rol van mediaprofessionals (Journalisten) tijdens cyberoefeningen,— vaardigheid in ten minste het geschreven en gesproken Engels (vaardigheid in andere EU-talen is een pre).d) verlening van deskundigheid op het gebied van projectbeheeractiviteiten:— planning en uitvoering van vergaderingen,— ondersteuning van projectdocumentatie,— beheersing van ten minste het geschreven en gesproken Engels (beheersing van andere EU-talen is een pre),— informatie met betrekking tot projectbeheer en eindresultaten (Gantt-diagram, mijlpalen, risico, risicobeperkende maatregelen enz.).e) verlening van deskundigheid op het gebied van vertaal- en tolkdiensten:— tolkdiensten o locatie,— ondersteuning van evenementen en conferenties,— vertaling van documenten,— simultane vertaling,— vertaling via de telefoon.f) corrigeren en redigeren van documenten, onderzoeken (Engelse taal).
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2020/S 054-127375 Rectificatie 17/03/2020 00:00
2020/S 033-076566 Aankondiging van een opdracht 17/02/2020 00:00