Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Verlening van diensten aan de Europese Investeringsbankgroep (EIB-groep) op het ...
Aanbestedende dienst:
European Investment Bank (EIB)
Publicatiedatum op TED:
22/05/2020
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
22/06/2020
Status:
Afgesloten
Informatie
CFT-1590
Verlening van diensten aan de Europese Investeringsbankgroep (EIB-groep) op het gebied van duurzaamheid
Verlening van diensten op het gebied van duurzaamheid.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
voor één of meer partijen
2
Kaderovereenkomst
http://www.eib.org/about/procurement
600000.00 EUR
90700000
Voorwaarden voor deelname
Zie het internetadres vermeld in sectie I.3).
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Hoofdacties
22/05/2020 00:00
22/06/2020 15:00
24/06/2020 10:30
Percelen
Nummer van het perceel Titel Beschrijving
Perceel 1
Verslaglegging inzake duurzaamheid en aanverwante diensten
Opstelling en bekendmaking van het verslag inzake duurzaamheid van de EIB-groep en specifieke opdrachten ter ondersteuning of verbetering van het proces voor de verslaglegging over duurzaamheid.
Perceel 2
Adviesdiensten inzake maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)
Adviesdiensten inzake MVO, waaronder, maar niet beperkt tot, benchmarking, trends/marktonderzoek of studies.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2020/S 099-236263
Aankondiging van een opdracht
22/05/2020 00:00