Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Bijstandsmechanismen voor het actieplan inzake de Atlantische Oceaan (perceel 1)...
Aanbestedende dienst:
European Innovation Council and Small and Medium-sized EnterprisesExecutive Agen...
Publicatiedatum op TED:
03/03/2020
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
11/05/2020
Status:
Afgesloten
Informatie
EASME/2020/OP/0001
Bijstandsmechanismen voor het actieplan inzake de Atlantische Oceaan (perceel 1) en de Zwarte Zee (perceel 2).
Het Uitvoerend Agentschap voor kleine en middelgrote ondernemingen (Easme) schrijft deze oproep tot inschrijving uit met het oog op het sluiten van 2 dienstenovereenkomsten, 1 voor elk van de volgende percelen:Perceel 1 „Atlantische Oceaan” — bijstandsmechanisme voor het actieplan inzake de Atlantische Oceaan.Perceel 2 „Zwarte Zee” — bijstandsmechanisme voor de Zwarte Zee.De taken die door de contractant moeten worden uitgevoerd, zijn nader omschreven in onderdeel 1 van de aanbestedingsstukken.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
voor één of meer partijen
Overheidsopdracht
98361000
Voorwaarden voor deelname
Zie het internetadres vermeld in I.3).
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Hoofdacties
03/03/2020 00:00
11/05/2020 10:00
11/05/2020 15:00
Percelen
Nummer van het perceel Titel Beschrijving
Perceel 1
EASME/EMFF/2020/3.1.6 — Atlantische Oceaan
Perceel 1 „Atlantische Oceaan” — bijstandsmechanisme voor het actieplan inzake de Atlantische Oceaan is gericht op het ondersteunen van de effectieve tenuitvoerlegging van het herziene bijstandsmechanisme voor het actieplan inzake de Atlantische Oceaan en de nieuwe bestuursstructuur ervan, alsook op het verslag leggen en op de hoogte stellen van het bestuursorgaan van de maritieme strategie van de Atlantische Oceaan, oftewel het Comité voor de strategie inzake de Atlantische Oceaan.De taken die door de contractant moeten worden uitgevoerd, zijn nader omschreven in onderdeel 1 van de aanbestedingsstukken.
Perceel 2
EASME/EMFF/2020/3.1.2 — Zwarte Zee
Perceel 2 „Zwarte Zee” — bijstandsmechanisme voor de Zwarte Zee is gericht op de doeltreffende en tijdige ondersteuning van de 7 deelnemende landen van de gemeenschappelijke maritieme agenda en de leden van de stuurgroep van de gemeenschappelijke maritieme agenda, de wisselende coördinator van de gemeenschappelijke maritieme agenda, de gemeenschap van belanghebbenden van de blauwe economie in de Zwarte Zee en de Europese Commissie. De doelstelling van deze ondersteuning omvat het verlenen van deskundige, administratieve en logistieke bijstand en het bijdragen aan de effectieve tenuitvoerlegging van de gemeenschappelijke maritieme agenda voor de Zwarte Zee.De taken die door de contractant moeten worden uitgevoerd, zijn nader omschreven in onderdeel 1 van de aanbestedingsstukken.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2020/S 078-183251
Rectificatie
21/04/2020 00:00
2020/S 044-102924
Aankondiging van een opdracht
03/03/2020 00:00