Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Koopkrachtpariteiten (PPP’s) inzake kapitaalgoederen en ziekenhuisdiensten
Aanbestedende dienst:
European Commission, DG EUROSTAT
Publicatiedatum op TED:
20/04/2020
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
04/06/2020
Status:
Afgesloten
Informatie
ESTAT/LUX/2020/OP/0006
Koopkrachtpariteiten (PPP’s) inzake kapitaalgoederen en ziekenhuisdiensten
Koopkrachtpariteiten (PPP’s) inzake kapitaalgoederen en ziekenhuisdiensten. Koopkrachtpariteiten (PPP’s) zijn indicatoren van de prijsverschillen tussen landen. Deze uitnodiging tot inschrijving heeft betrekking op de coördinatie van de prijsenquêtes naar goederen voor uitrusting, alsook de bouw- en prijsenquêtes naar ziekenhuisdiensten.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
voor alle partijen
Overheidsopdracht
79330000
Voorwaarden voor deelname
Zie het internetadres vermeld in sectie I.3).
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Hoofdacties
20/04/2020 00:00
04/06/2020 16:00
08/06/2020 09:30
Percelen
Nummer van het perceel Titel Beschrijving
Perceel 1
Coördinatie van de prijsenquête naar de PPP van 2021 inzake uitrustingsgoederen
Dit perceel betreft de coördinatie van de prijsenquêtes inzake uitrustingsgoederen en vormt één van de twee onderzoeken inzake bruto-investeringen in vaste activa. Uitrustingsgoederen vertegenwoordigen een groot deel van de bruto-investeringen in vaste activa en omvatten machines, elektrische en optische uitrusting, vervoermiddelen en software. De prijsenquête inzake uitrustingsgoederen wordt elke twee jaar uitgevoerd. Dit perceel omvat de enquête die moet worden gehouden in 2021. De voorbereidingen voor deze enquête starten in 2020 terwijl de validatie van de enquête zal worden beëindigd in 2022.De werkzaamheden bestrijken de enquête in alle 37 deelnemende landen (zie “Algemene informatie over alle percelen”) plus een aantal werkzaamheden voor Georgië en Oekraïne als deelnemers aan het internationale vergelijkingsprogramma („international comparison programme“, ICP) via het koopkrachtpariteitenprogramma van Eurostat-OESO.
Perceel 2
Coördinatie van de prijsenquêtes van de koopkrachtpariteiten van 2021 en 2022 inzake bouwwerkzaamheden
Dit perceel betreft de coördinatie van de prijsenquêtes van bouwwerkzaamheden en vormt één van de twee enquêtes inzake bruto-investeringen in vaste activa. De bouw vertegenwoordigt een groot deel van de bruto-investeringen in vaste activa. Het omvat de bouw van woningen en niet voor bewoning bestemde gebouwen en civieltechnische werkzaamheden. PPP’s inzake bouwwerkzaamheden zijn gebaseerd op prijzen voor zogenaamde “kwantabestekken” (Bills of Quantities, BoQ’s). Dit zijn gedetailleerde beschrijvingen van fictieve bouwprojecten die elk een lijst van artikelen omvatten die moeten worden geprijsd. De in 2021 en 2022 te houden onderzoeken.De werkzaamheden bestrijken de enquête in alle 37 landen die aan de oefening deelnemen (zie “Algemene informatie over alle percelen”) plus een aantal werkzaamheden voor Georgië en Oekraïne als deelnemers aan het ICP via het PPP-programma van Eurostat-OESO.
Perceel 3
Coördinatie van de PPP prijsenquêtes in 2021-2024 inzake ziekenhuisdiensten
Dit perceel betreft de coördinatie van de prijsenquêtes inzake ziekenhuisdiensten. Ziekenhuisdiensten vertegenwoordigen een groot deel van uitgaven op het gebied van gezondheid. Elk jaar worden de prijzen van de drie voorafgaande jaren verzameld om herzieningen van gegevens die in voorgaande jaren zijn verstrekt mogelijk te maken.De werkzaamheden bestrijken alle 37 deelnemende landen (zie „Algemene informatie over alle percelen”) voor de enquêtes die in de jaren 2021 tot en met 2024 zijn gehouden.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2020/S 077-181179
Aankondiging van een opdracht
20/04/2020 00:00