Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Technische bijstand bij het toezicht op LIFE-projecten (subsidies voor het uitvo...
Aanbestedende dienst:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Publicatiedatum op TED:
25/04/2012
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
05/06/2012
Status:
Afgesloten
Informatie
ENV.E.4/SER/2012/0015
Technische bijstand bij het toezicht op LIFE-projecten (subsidies voor het uitvoeren van acties en exploitatiesubsidies), communicatie over het LIFE-programma en andere aanverwante activiteiten.
De contractant moet de Commissie bijstaan bij de tenuitvoerlegging van het LIFE-programma tijdens alle fasen van het projectbeheer. Dit omvat, naast andere activiteiten, het toezicht op alle lopende projecten (ongeveer 850 projecten) die worden gecofinancierd door het LIFE-programma in het kader van alle LIFE-verordeningen, bijstand bij het toezicht op milieu-ngo's in het kader van LIFE+-exploitatiesubsidies en communicatieactiviteiten. 1 enkele voltijdse deskundige moet toezicht houden op ongeveer 16-20 projecten. Voor communicatieactiviteiten worden 12 personen beoogd.Alle correspondentie van de projecten moet worden geëvalueerd aan de hand van standaardmodelformulieren die door de Commissie zijn opgesteld. Dit betreft vooruitgangsverslagen, verslagen met betrekking tot betalingsverzoeken voor bijkomende bepalingen. Bovendien moeten de projecten jaarlijks worden bezocht. De contractant moet zorgen voor deskundigheid in alle 3 onderdelen van het programma. Deskundigheid voor LIFE „Natuur” heeft met name betrekking op kennis over natuurbehoudbeheer, de Vogel- en Habitatrichtlijnen en natuurbehoud op lokaal niveau. Deskundigheid voor LIFE „Milieu” heeft met name betrekking op kennis op de gebieden van klimaatverandering, water, grond, stedelijk milieu, lawaai, chemicaliën, milieu en gezondheid, afval en natuurlijke rijkdommen, bos, innovatie en strategische benaderingen. Deskundigheid voor LIFE „Informatie” heeft met name betrekking op kennis op gebieden zoals LIFE „Natuur”, LIFE „Milieu” en bosbrandbestrijding. Meer informatie over het LIFE-programma kan worden gevonden op de website: http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm Er wordt bijstand bij communicatieactiviteiten gevraagd en er is deskundigheid nodig voor het opstellen en beheren van publicaties, multimedia-informatiebronnen en evenementen. De opdracht bestaat uit de volgende activiteiten:1. technische en administratieve bijstand bij taken die verband houden met het toezicht op de tenuitvoerlegging van projecten in het kader van LIFE+-subsidies voor het uitvoeren van acties;2. bijstand bij het toezicht op milieu-ngo's in het kader van LIFE+-exploitatiesubsidies;3. communicatieactiviteiten: technische en administratieve bijstand met betrekking tot communicatieactiviteiten op EU-niveau over het LIFE+-programma en bijbehorende subsidies voor het uitvoeren van acties en exploitatiesubsidies voor ngo's.Doelstellingen:Ad 1) Subsidies voor het uitvoeren van acties:de Commissie is op zoek naar technische en administratieve bijstand bij taken die verband houden met de tenuitvoerlegging van projecten in het kader van de LIFE +- en LIFE III-programma's. De doelstelling van deze opdracht is de Commissie bijstaan bij haar werk. De contractant moet de Commissie bijstaan door de vooruitgang van het project op technisch en financieel niveau op te volgen en te evalueren en de samenhang ervan met de opgelopen kosten te waarborgen. Zij fungeren uitsluitend als adviesorgaan voor de Commissie en worden niet betrokken bij het beheer van de financiële middelen. De contractant moet een onafhankelijk rol spelen in de projecten. Als een adviesorgaan van de Commissie moeten zij de projecten evalueren, zorgen voor technische en financiële beoordelingen van de verslagen die bij de Commissie zijn ingediend en technische en financiële raad geven over de projecten. De contractant wordt niet gemachtigd om beslissingen te nemen in naam van de Commissie.Ad 2) Exploitatiesubsidies:de algemene doelstelling van deze opdracht is de verlening van onafhankelijke externe deskundigheid om het DG Milieu bij te staan bij de monitoring van de begunstigden van ngo-subsidies in het kader van LIFE, en de beoordeling van hun individuele en collectieve prestatie en resultaten, via: — gedetailleerde evaluatie en beoordeling van de financiële en technische verslagen voor de begunstigden,— controlebezoeken (audits) bij een selectie van 8 begunstigden.De ngo-controle heeft de...
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
Niet van toepassing
Hoofdacties
25/04/2012
Niet van toepassing
25/05/2012
29/05/2012
05/06/2012
15/06/2012
Percelen De oproep tot inschrijving heeft geen perceel.
Aankondigingen
Referentie Notice type Publicatiedatum
2012/S 80-130436 Aankondiging van een opdracht 25/04/2012