Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Chafea/2019/Health/18 — voor de levering van een geïntegreerd systeem voor de be...
Aanbestedende dienst:
European Health and Digital Executive Agency (HaDEA)
Publicatiedatum op TED:
10/04/2020
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
12/06/2020
Status:
Afgesloten
Informatie
Chafea/2019/Health/18
Chafea/2019/Health/18 — voor de levering van een geïntegreerd systeem voor de beoordeling, bewaking, evaluatie en kwaliteitsverbetering (AMEQUIS) met betrekking tot de Europese referentienetwerken
De algemene doelstelling van deze opdracht is het verlenen van geschikte technische bijstand aan de Commissie bij de ontwikkeling van een geïntegreerd systeem voor evaluatie, bewaking, evaluatie en kwaliteitsverbetering (AMEQUIS) van de Europese referentienetwerken. Deze geïntegreerde aanpak moet de onafhankelijke beoordelings- en evaluatieorganen (IAEB), de Commissie en de betrokken actoren (lidstaten, zorgaanbieders en Europese referentienetwerken) voorzien van duidelijke en solide richtlijnen, criteria en operationele instrumenten om een degelijk en geharmoniseerd proces te waarborgen teneinde:i) elke nieuwe toepassing voor Europese referentienetwerken of zorgaanbieders te beoordelen;ii) toezicht te houden op de uitgevoerde activiteiten en de geproduceerde resultaten die zijn ontwikkeld door de goedgekeurde Europese referentienetwerken en hun leden;iii) Europese referentienetwerken te evalueren;iv) het Europese referentienetwerksysteem te verbeteren op basis van een aanpak voor continue kwaliteitsverbeteringssysteem (“Plan-Do-Check-Act“ (plannen, uitvoeren, controleren, actie ondernemen) en de ontwikkeling van een geïntegreerd AMEQUIS-model.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
Overheidsopdracht
Beste prijs-kwaliteitverhouding
73110000
LU00
Additional CPV Supplementary CPV
73110000
Voorwaarden voor deelname
Zie de aanbestedingsstukken.
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Hoofdacties
10/04/2020 00:00
12/06/2020 16:00
15/06/2020 10:00
Percelen De oproep tot inschrijving heeft geen perceel.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2020/S 072-170110
Aankondiging van een opdracht
10/04/2020 00:00