Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Europese zelfevaluatietool voor het mkb inzake hulpbronnenefficiëntie.
Aanbestedende dienst:
Executive Agency for Small and Medium Sized Enterprises (EASME)
Publicatiedatum op TED:
30/08/2014
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
06/10/2014
Status:
Afgesloten
De uiterste datum voor het downloaden van documenten van deze oproep tot inschrijving is bereikt. Het is niet mogelijk documenten te downloaden De uiterste datum voor het downloaden van documenten van deze oproep tot inschrijving is bereikt. Het is niet mogelijk documenten te downloaden
Informatie
EASME/COSME/2014/005.
Europese zelfevaluatietool voor het mkb inzake hulpbronnenefficiëntie.
Onderhavige oproep tot inschrijving beoogt de selectie van een dienstverlener voor het ontwikkelen en testen van een Europese zelfevaluatietool voor het mkb inzake hulpbronnenefficiëntie, hierna „de tool”, en van een catalogus met verbeteringsmaatregelen inzake hulpbronnenefficiëntie, hierna „de catalogus”. Dit moet het Europese mkb in staat stellen een beter begrip te vormen over hun prestaties inzake hulpbronnenefficiëntie en vast te stellen welke stappen kunnen worden ondernomen om deze te verbeteren. De contractant moet in het bijzonder instaan voor de ontwikkeling van prototypes van de tool en de catalogus door de eigenschappen, inhoud en elementen te verstrekken die nodig zijn om deze samen te stellen en te integreren in een webapplicatie die intern wordt ontwikkeld door de IT-dienst(en) van de Europese Commissie.De tool, met inbegrip van de catalogus, wordt ontworpen als de eerste module die moet leiden tot de oprichting van een Europees kenniscentrum inzake hulpbronnenefficiëntie (Cosme 2015), hierna „het centrum”, en zal verder worden ontwikkeld, geïntegreerd en verfijnd door het centrum. De tool moet worden ontworpen om het Europese mkb (ongeacht de sector, omvang (kleine, middelgrote, micro-ondernemingen) en geografische ligging) een gebruiksvriendelijke methode te bieden voor de beoordeling van hun prestaties inzake hulpbronnenefficiëntie en om na te gaan welke maatregelen kunnen worden getroffen om deze op een rendabele manier te verbeteren. In het kader van deze actie moet een prototype worden ontwikkeld van een Europese zelfevaluatietool voor het mkb op basis van bestaande, bewezen methodologieën die moeten worden omgezet naar en aangepast aan het EU-niveau. Voorts moet een prototype worden ontwikkeld van een catalogus met verschillende soorten verbeteringsmaatregelen inzake hulpbronnenefficiëntie die gegevens en informatie bevat over hun doeltreffendheid, concurrentievermogen en rendabiliteit. De gegevens die worden verzameld aan de hand van de prototypes van de tool en catalogus worden opgenomen in een Europese database met informatie over hulpbronnenefficiëntie, die intern wordt opgericht en ontwikkeld door de IT-dienst(en) van de Europese Commissie. Tot slot moeten de tool, de catalogus en de algemene webapplicatie waarin deze worden geïntegreerd door de contractant worden getest bij bedrijven van het mkb.Er moet op worden gewezen dat deze actie is beperkt tot de ontwikkeling van de prototypes van de tool en de catalogus en het testen ervan bij bedrijven van het mkb. De hieruit voortkomende gebruiksklare versies, die worden geïntegreerd in een intern door de IT-dienst(en) van de Europese Commissie ontwikkelde webapplicatie, worden pas achteraf beschikbaar gesteld en beheerd in het publieke domein, in het kader van het centrum dat deze verder zal verfijnen en aanvullen met bijkomende gegevens en informatie.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
Niet van toepassing
Hoofdacties
30/08/2014 00:00
Niet van toepassing
06/10/2014 23:59
14/10/2014 10:30
Percelen De oproep tot inschrijving heeft geen perceel.
Aankondigingen
Referentie Notice type Publicatiedatum
2014/S 166-295687 Aankondiging van een opdracht 30/08/2014 00:00