Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Mediabewaking en media-analyse
Aanbestedende dienst:
European Chemicals Agency (ECHA)
Publicatiedatum op TED:
06/03/2020
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
30/04/2020
Status:
Afgesloten
Informatie
ECHA/2020/48
Mediabewaking en media-analyse
De doelstelling van deze oproep tot inschrijving is het sluiten van een dienstenovereenkomst voor de verlening van mediabewakings- en -analysediensten aan het Europees Agentschap voor chemische stoffen in alle lidstaten van de Europese Unie (met inbegrip van het VK na de Brexit) en derde landen (3 EER en de VS).
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
Overheidsopdracht
https://echa.europa.eu/about-us/procurement
Beste prijs-kwaliteitverhouding
79400000
FI1B1
Voorwaarden voor deelname
Op grond van punt 11, lid 1, onder e, en punt 11, lid 4 van de gemeenschappelijke bepaling in bijlage I bij het Financieel Reglement, behoudt het ECHA zich de mogelijkheid voor om een onderhandelingsprocedure op te starten met de contractant die is geselecteerd naar aanleiding van onderhavige oproep tot inschrijving, voor de verlening van nieuwe diensten bestaande uit een herhaling van soortgelijke diensten tijdens de drie jaar na de ondertekening van de initiële overeenkomst.
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Hoofdacties
06/03/2020 00:00
30/04/2020 14:00
04/05/2020 14:00
Percelen De oproep tot inschrijving heeft geen perceel.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2020/S 047-109759 Aankondiging van een opdracht 06/03/2020 00:00