Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Controle op de toepassing van de beginselen van goede praktijk in verticale rela...
Aanbestedende dienst:
European Innovation Council and Small and Medium-sized EnterprisesExecutive Agen...
Publicatiedatum op TED:
02/09/2014
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
07/10/2014
Status:
Afgesloten
De uiterste datum voor het downloaden van documenten van deze oproep tot inschrijving is bereikt. Het is niet mogelijk documenten te downloaden De uiterste datum voor het downloaden van documenten van deze oproep tot inschrijving is bereikt. Het is niet mogelijk documenten te downloaden
Informatie
EASME/COSME/2014/006.
Controle op de toepassing van de beginselen van goede praktijk in verticale relaties inzake voedselvoorziening.
Easme wil een dienstenovereenkomst sluiten voor de uitvoering van een evaluatie met betrekking tot de volgende 2 doelstellingen.De eerste doelstelling omvat het bovengenoemde „Supply Chain Initiative”. De inschrijver moet dus een ex-postevaluatie uitvoeren inzake de doeltreffendheid van het initiatief op basis van zowel de kwantitatieve als kwalitatieve indicatoren.De tweede doelstelling bestaat uit de vrijwillige initiatieven/platforms van nationale belanghebbenden die zijn opgericht sinds 2011. De invloed die de aangenomen beginselen van goede praktijk of het „Suppy Chain Initiative” mogelijk hebben gehad op de ontwikkeling, de regels, het ontwerp, de uitgebreidheid (betrokkenheid van ondernemers uit de hele voedselvoorzieningsketen) en de werkmethoden van eventuele vrijwillige initiatieven moet eveneens worden onderzocht.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
Niet van toepassing
Hoofdacties
02/09/2014 00:00
Niet van toepassing
07/10/2014 23:59
16/10/2014 10:30
Percelen De oproep tot inschrijving heeft geen perceel.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2014/S 171-302401
Rectificatie
06/09/2014 00:00
2014/S 167-297178
Aankondiging van een opdracht
02/09/2014 00:00