Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Diensten inzake op afstand bestuurde luchtvaartuigen (RPAS) en systemen voor ver...
Aanbestedende dienst:
European Maritime Safety Agency
Publicatiedatum op TED:
12/03/2020
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
13/05/2020
Status:
Afgesloten
Informatie
EMSA/OP/4/2020
Diensten inzake op afstand bestuurde luchtvaartuigen (RPAS) en systemen voor verticaal opstijgen en landen (VTOL) voor toezicht vanaf land en vanaf schepen
De doelstelling van deze oproep tot inschrijving is overeenkomsten sluiten voor diensten inzake op afstand bestuurde luchtvaartuigen (RPAS) en systemen voor verticaal opstijgen en landen (VTOL) op civiel maritiem gebied ter ondersteuning van activiteiten voor de toezicht op emissies en die waar nodig algemene maritieme bewakingsfuncties kunnen verlenen. De verlening van kostenefficiënte diensten inzake op afstand bestuurde luchtvaartuigen moet activa en relevant deskundig personeel omvatten voor het onderhouden en besturen van de op afstand bestuurde luchtvaartuigen en operatoren, zodat gegevens kunnen worden geïnterpreteerd, alsook het verstrekken, vastleggen en verspreiden van de gegevens.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
voor alle partijen
Kaderovereenkomst
60440000
Voorwaarden voor deelname
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Hoofdacties
12/03/2020 00:00
13/05/2020 16:00
15/05/2020 10:00
Percelen
Nummer van het perceel Titel Beschrijving
Perceel 1
Op afstand bestuurde luchtvaartuigen (RPAS) en systemen voor verticaal opstijgen en landen (VTOL) voor toezicht op emissies met een lange levensduur
De doelstelling van perceel 1 is het verlenen van diensten inzake op afstand bestuurde luchtvaartuigen voor toezicht op emissies die gericht zijn op vaartuigen op hun doorvoer via de belangrijkste Europese zeeroutes. RPAS waarvoor in het kader van dit perceel een overeenkomst wordt gesloten, zijn luchtvaartuigen met VTOL-systemen die voldoende bereik hebben om het betrokken gebied te bereiken (zeeroutes/scheepsroutes) en vanaf land opstijgen (opstijgen van schepen kan worden aangeboden, maar niet als een unieke optie).
Perceel 2
Lichtgewicht RPAS voor toezicht op emissies
De doelstelling van perceel 2 is diensten verlenen inzake op afstand bestuurde luchtvaartuigen voor toezicht op emissies om de naleving van de zwavelrichtlijn te ondersteunen, maar dan in kleinere gebieden en met een systeem dat een beperkter bereik heeft. Deze dienst kan kleinere RPAS omvatten die vanaf land en vanaf schepen vliegen.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2020/S 064-151994
Rectificatie
31/03/2020 00:00
2020/S 060-142852
Rectificatie
25/03/2020 00:00
2020/S 051-119974
Aankondiging van een opdracht
12/03/2020 00:00