Gegevens van de oproep tot inschrijving

Please note that the time limit for receipt of tenders has been extended. Instead of: 11/05/2020 Time: 17:00 Read: 18/05/2020 Time: 17:00 A corrigendum will be published in the OJ in the coming days.
Titel:
Raamovereenkomst voor de verlening van technischebijstandsdiensten met betrekkin...
Aanbestedende dienst:
European Defence Agency (EDA)
Publicatiedatum op TED:
17/03/2020
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
18/05/2020
Status:
Afgesloten
Informatie
20.CAP.OP.044
Raamovereenkomst voor de verlening van technischebijstandsdiensten met betrekking tot het radiospectrum
De contractant moet:— (technische) compatibiliteitsstudies uitvoeren op het gebied van spectrumtechniek, frequentiebeheer en het ontwikkelingsproces voor regelgeving;— technische vergaderingen bijwonen (indien gevraagd) wanneer de deelnemende lidstaten niet aanwezig kunnen zijn;— verslagen en resultaten verstrekken van de onderzoeken en bijeenkomsten aan de gemeenschap,— op verzoek deelnemen aan de bijeenkomsten van het projectteam van het EDA (twee tot drie vergaderingen per jaar die één dag duren).De voornaamste werkzaamheden die door de contractant moeten worden uitgevoerd, hebben betrekking op het werk van de relevante groepen van de Internationale Telecommunicatie-Unie (radiocommunicatiesector) (ITU-R) en de Europese Conferentie van Post- en Telecommunicatieadministraties (CEPT) die regelmatig bijeenkomen.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
Kaderovereenkomst
http://www.eda.europa.eu/procurement-gateway/opportunites/eda-procurement
Beste prijs-kwaliteitverhouding
73000000
BE
Voorwaarden voor deelname
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Hoofdacties
17/03/2020 00:00
18/05/2020 17:00
19/05/2020 10:00
Percelen De oproep tot inschrijving heeft geen perceel.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2020/S 090-213675
Rectificatie
08/05/2020 00:00
2020/S 054-127372
Aankondiging van een opdracht
17/03/2020 00:00