Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Kwaliteitsanalyse in de nationale rekeningen
Aanbestedende dienst:
European Commission, DG EUROSTAT
Publicatiedatum op TED:
31/03/2020
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
15/06/2020
Status:
Afgesloten
Informatie
ESTAT/LUX/2020/OP/0008
Kwaliteitsanalyse in de nationale rekeningen
Deze uitnodiging tot inschrijving omvat verschillende analytische en methodologische ondersteuningsacties met het doel de kwaliteit van de nationale rekeningen te verbeteren.Perceel 1: Kwaliteitsanalyse van de volumeramingen van de nationale rekeningen aan de hand van (hoofdzakelijk) impliciete deflatoren;Perceel 2: Kwaliteitsanalyse van rekeningen van de niet-financiële sector;Perceel 3: Kwaliteitsanalyse van financiële rekeningen per sector.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
voor alle partijen
Overheidsopdracht
79330000
Voorwaarden voor deelname
zie het internetadres vermeld in sectie I.3).
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Hoofdacties
31/03/2020 00:00
15/06/2020 16:00
17/06/2020 14:00
Percelen
Nummer van het perceel Titel Beschrijving
Perceel 1
Kwaliteitsanalyse van de volumeramingen van de nationale rekeningen met behulp van (hoofdzakelijk) impliciete deflatoren
De algemene doelstelling van de opdracht is het ondersteunen van Eurostat bij de grondige analyse van de kwaliteit van de huidige prijs- en volumeramingen door in het bijzonder (maar niet alleen) de nadruk te leggen op de vergelijking tussen tijd en land van impliciete deflatoren.Het doel van het project is de analyse van gegevens van de nationale rekeningen met een specifieke nadruk op de beoordeling van de kwaliteit en methodologische degelijkheid van volumeramingen.
Perceel 2
Kwaliteitsanalyse van rekeningen van de niet-financiële sector
De algemene doelstelling van de werkzaamheden in het kader van dit perceel is het verlenen van bijstand aan Eurostat bij de voorbereiding van een grondige analyse van de kwaliteit van rekeningen in de niet-financiële sector door het onderzoeken van de volgende punten:— gemiddeld inkomen van zelfstandigen in de sector huishoudens (HH),— beschikbaar inkomen van HH per hoofd van de bevolking en spaargelden van HH per hoofd van de bevolking,— investeringspercentage van HH en niet-financiële vennootschappen (NFC),— winstaandeel naar NFC.
Perceel 3
Kwaliteitsanalyse van de financiële rekeningen per sector
De algemene doelstelling van de werkzaamheden in het kader van dit perceel is het verlenen van bijstand aan Eurostat bij de grondige analyse van de kwaliteit van financiële rekeningen door de volgende punten te onderzoeken:— niet-beursgenoteerde aandelen en overige deelnemingen,— vorderingen en schulden.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2020/S 064-152006
Aankondiging van een opdracht
31/03/2020 00:00