Gegevens van de oproep tot inschrijving

The tender dealine was extened from 29/05/2020 to 26/06/2020.
Titel:
Haalbaarheidsonderzoek van een op actieve stoffen gebaseerd toetsingssysteem („m...
Aanbestedende dienst:
European Commission, DG Health and Food Safety (SANTE)
Publicatiedatum op TED:
10/04/2020
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
26/06/2020
Status:
Afgesloten
Informatie
SANTE/2020/OP/0001
Haalbaarheidsonderzoek van een op actieve stoffen gebaseerd toetsingssysteem („monografen”) en andere mogelijke alternatieven voor de milieurisicobeoordeling van veterinaire geneesmiddelen
Het onderzoek is gericht op het identificeren, verzamelen en analyseren van bewijsmateriaal ter beoordeling van de haalbaarheid van de op werkzame stoffen gebaseerde benadering en van mogelijke alternatieven, tegen de achtergrond van de huidige productgebaseerde benadering voor de milieurisicobeoordeling (ERA) van veterinaire geneesmiddelen. De kwantitatieve en kwalitatieve gegevens ter beoordeling van de haalbaarheid van de opties en ter identificatie van de verwachte effecten moeten worden verstrekt en geanalyseerd in overeenstemming met de kwaliteitsnormen en de beginselen die zijn vastgelegd in de richtlijnen en toolbox voor betere regelgeving van de Europese Commissie. Het onderzoek is gebaseerd op de Verordening inzake veterinaire geneesmiddelen (VMP) en zal gericht zijn op de belangrijkste pijlers van die wetgeving.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
Overheidsopdracht
Beste prijs-kwaliteitverhouding
79314000
00
Additional CPV Supplementary CPV
79314000
Voorwaarden voor deelname
Zie het internetadres vermeld in sectie I.3).
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Hoofdacties
10/04/2020 00:00
26/06/2020 16:00
30/06/2020 10:00
Percelen De oproep tot inschrijving heeft geen perceel.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2020/S 093-221196
Rectificatie
13/05/2020 00:00
2020/S 072-170143
Aankondiging van een opdracht
10/04/2020 00:00