Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Eurobarometer-diensten: Flash Eurobarometer-enquêtes (perceel 1) en Eurobaromete...
Aanbestedende dienst:
European Commission, DG Communication (COMM)
Publicatiedatum op TED:
10/06/2020
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
17/08/2020
Status:
Afgesloten
Informatie
COMM/2020/OP/0017
Eurobarometer-diensten: Flash Eurobarometer-enquêtes (perceel 1) en Eurobarometer-onderzoeken (perceel 2)
De opdracht beoogt de verlening van Eurobarometer-diensten aan de Commissie en andere EU-instellingen/-agentschappen. Deze diensten moeten de aanbestedende diensten een beter inzicht geven in de publieke opinie door middel van onderzoek aan de hand van opiniepeilingen onder het grote publiek en specifieke doelgroepen.Het onderwerp van perceel 1 omvat Flash Eurobarometer-enquêtes en ad-hoc diensten.Het onderwerp van perceel 2 is de uitvoering en coördinatie van kwalitatieve enquêtes en andere diensten in verband met de publieke opinie waarbij het grote publiek of geselecteerde sociale groepen betrokken zijn.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
voor één of meer partijen
2
Kaderovereenkomst
47,000,000.00 EUR
79320000
Voorwaarden voor deelname
Zie het internetadres vermeld in sectie I.3).
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Hoofdacties
10/06/2020 00:00
17/08/2020 16:00
19/08/2020 10:00
Percelen
Nummer van het perceel Titel Beschrijving
Perceel 1
Flash Eurobarometer-enquêtes
Perceel 1 van deze oproep tot inschrijving moet de aanbestedende diensten in staat stellen opiniepeilingen te bestellen, „Flash Eurobarometer-enquêtes” genoemd (hierna „Flash EB“), die hoofdzakelijk per telefoon of online moeten worden uitgevoerd.Het doel van de Flash Eurobarometer-enquêtes is een snelle beoordeling te geven van de stand van zaken van de publieke opinie en bij te dragen aan de evaluatie, validering en formulering van het EU-beleid.Flash Eurobarometer-enquêtes zijn ad-hoc thematische enquêtes over aangelegenheden die verband houden met Europese zaken, uitgevoerd binnen een korte tijdspanne en uitgevoerd op verzoek van een dienst van de Europese Commissie en andere aanbestedende diensten. FlashEB-enquêtes stellen de aanbestedende diensten in staat snel resultaten te verkrijgen van enquêtes die onder het grote publiek zijn uitgevoerd, of zich te richten op specifieke doelgroepen, zoals jongeren, bedrijven, enz.
Perceel 2
Eurobarometer-onderzoeken
Perceel 2 van deze oproep tot inschrijving stelt de aanbestedende diensten in staat kwalitatieve onderzoeken en/of andere onderzoeksdiensten te bestellen om de publieke opinie te analyseren.De Eurobarometer-onderzoeken moeten de aanbestedende diensten helpen de volgende doelstellingen te verwezenlijken:• de houding, meningen, verwachtingen, zorgen, enz. van het publiek en/of van geselecteerde sociale groepen in de landen of gebieden waarop het contract betrekking heeft, gedetailleerd te beoordelen met betrekking tot de verschillende beleidsmaatregelen en initiatieven van de verschillende actoren die betrokken zijn bij de Europese integratie,• inzicht te krijgen in de redenen waarom houdingen, meningen, verwachtingen of zorgen naar voren worden gebracht;• het uitvoeren van tests bij verschillende groepen met betrekking tot het begrijpen en aannemen van berichten of documenten (schriftelijke documenten, video's, logo's, promotiemateriaal, websites, enz.) die zijn opgesteld door de deelnemende instellingen en organen om te worden gebruikt voor informatie- en communicatiecampagnes van de Europese Unie,• evaluatie, zowel tijdens de voorbereiding als na de verspreiding, van het begrip en de impact van dergelijke boodschappen of documenten in de nationale culturen en de verschillende leeftijds-, geslachts- en sociaal-professionele groepen, aan de hand van de communicatiedragers en -stijlen die overeenstemmen met de verschillende doelgroepen;• het identificeren van de meest geschikte soorten informatie en media voor elk van de doelgroepen in de landen of gebieden die onder de opdracht vallen,• het evalueren van het effect van reeds op het niveau van de Europese Unie uitgevoerde beleidsmaatregelen en besluiten,• te helpen bij het opstellen van vragenlijsten voor kwantitatieve enquêtes,• het analyseren en interpreteren van de resultaten van kwantitatieve enquêtes en kwalitatieve onderzoeken van Eurobarometer-studies of andere bronnen,• het identificeren van significante nationale en sociaal-demografische verschillen tussen de betrokken landen of gebieden en daarbinnen,• het helpen ontwikkelen van kennis en het vermogen om fenomenen te analyseren die verband houden met de publieke opinie in de Europese Unie, regionaal, nationaal en mondiaal, alsook in andere landen of gebieden die onder de opdracht vallen.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2020/S 111-268684
Aankondiging van een opdracht
10/06/2020 00:00