Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Beheerder derde partij (TPA) — Beheer van HIS terugbetalingsverzoeken en Actuari...
Aanbestedende dienst:
European Investment Bank (EIB)
Publicatiedatum op TED:
10/04/2020
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
13/04/2022
Status:
Afgesloten
Informatie
CFT-1586
Beheerder derde partij (TPA) — Beheer van HIS terugbetalingsverzoeken en Actuariële diensten en beheer van preventieve geneeskunde
Perceel 1: Het doel is een dienstverlener te selecteren die optreedt als beheerder van derde partijen, d.w.z. een organisatie die het HIS-programma voor de EIB beheert, terugbetalingsaanvragen behandelt, bepaalt of medische kosten in aanmerking komen, de toegang tot medische zorg vergemakkelijkt en meer in het algemeen de prijs-kwaliteitverhouding van de zorg verbetert. De TPA zal tevens actuariële diensten verlenen met betrekking tot de IFRS-boekhouding en actuariële studies over de financiële duurzaamheid van HIS.Perceel 2: De doelstelling is het selecteren van een dienstverlener voor het beheren en centraliseren van de verlening van volledige medische onderzoeken aan de begunstigden van perceel II, d.w.z. een organisatie die de beoordelingen van preventieve geneeskunde voor de EIB-groep beheert. De dienstverlener moet ook een netwerk van instellingen voor gezondheidszorg ter beschikking stellen waar de begunstigden geharmoniseerde en hoogwaardige preventieve medische onderzoeken kunnen ondergaan.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
voor één of meer partijen
Overheidsopdracht
http://www.eib.org/about/procurement/index.htm
66512200
Voorwaarden voor deelname
De inschrijver moet bewijzen dat hij geregistreerd is om de beroepsactiviteit naar nationaal recht uit te oefenen.
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Hoofdacties
10/04/2020 00:00
13/04/2022 04:10
05/06/2020 10:00
Percelen
Nummer van het perceel Titel Beschrijving
Perceel 1
Beheerder derde partij (TPA) — Beheer van HIS terugbetalingsverzoeken en actuariële diensten
Het doel is een dienstverlener te selecteren die optreedt als beheerder van derde partijen, d.w.z. een organisatie die het HIS-programma voor de EIB beheert, terugbetalingsaanvragen behandelt, bepaalt of medische kosten in aanmerking komen, de toegang tot medische zorg vergemakkelijkt en meer in het algemeen de prijs-kwaliteitverhouding van de zorg verbetert. De TPA zal tevens actuariële diensten verlenen met betrekking tot de IFRS-boekhouding en actuariële studies over de financiële duurzaamheid van HIS.De TPA moet efficiënt samenwerken met de verschillende belanghebbenden van de ziektekostenverzekering: de dienstverlener voor medische bijstand (PMA), de verzekeraar van arbeidsgerelateerde medische uitgaven (IWME), de dienstverlener van de preventieve geneeskundediensten (PPM), het interne team van de EIB de Caisse de Maladie (CDM), de interne en externe actuarissen van de EIB, het boekhoudteam van de EIB en de specifieke opdrachtbeheerder van de EIB binnen de afdeling HR-activiteiten.
Perceel 2
Beheer van de preventieve geneeskunde
De doelstelling is het selecteren van een dienstverlener voor het beheren en centraliseren van de verlening van volledige medische onderzoeken aan de begunstigden van perceel II, d.w.z. een organisatie die de beoordelingen van preventieve geneeskunde voor de EIB-groep beheert. De dienstverlener moet ook zorgen voor een netwerk van instellingen voor gezondheidszorg waar de begunstigden geharmoniseerde en hoogwaardige preventieve medische onderzoeken kunnen ondergaan.Deze dienstverlener moet een efficiënte interactie onderhouden met het OHP van de EIB-groep en de specifieke opdrachtbeheerder van de EIB binnen de afdeling arbeidsverhoudingen en welzijn.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2020/S 076-179000
Rectificatie
17/04/2020 00:00
2020/S 072-170133
Aankondiging van een opdracht
10/04/2020 00:00