Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Bijstand aan de lidstaten voor de doeltreffende toepassing van de verslaglegging...
Aanbestedende dienst:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Publicatiedatum op TED:
27/04/2012
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
11/06/2012
Status:
Afgesloten
Informatie
CLIMA.A.3/SER/2012/0010
Bijstand aan de lidstaten voor de doeltreffende toepassing van de verslagleggingsvereisten vermeld in het Protocol van Kyoto in het kader van het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering (de vorige titel,...
De hoofddoelstelling van dit project is technische bijstand te verlenen aan lidstaten en ondersteuning te bieden bij de capaciteitsopbouw van lidstaten met betrekking tot hun voorbereiding van jaarlijkse inventarissen over broeikasgassen en inventarisverslagen voor 2013 en 2014, ter vervulling van de verslagleggingsvereisten vermeld in het Protocol van Kyoto in het kader van het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering. Het project is in het bijzonder gericht op 10 lidstaten, die nog steeds grote moeilijkheden ondervinden bij de verslaglegging, om hun paraatheid en capaciteit aanzienlijk te verbeteren met betrekking tot het indienen van volledige, tijdige, nauwkeurige, consistente en transparante jaarlijkse inventarissen over broeikasgassen. De contractant moet, in overleg met de Commissie, bijdragen aan de identificatie van deze 10 lidstaten op basis van een grondige analyse van eerdere toetsingen, vooraleer aan te vangen met de latere capaciteitsopbouw.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
Niet van toepassing
Hoofdacties
27/04/2012 00:00
Niet van toepassing
11/06/2012 23:59
22/06/2012 00:00
Percelen De oproep tot inschrijving heeft geen perceel.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2012/S 82-133476
Aankondiging van een opdracht
27/04/2012 00:00