Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Meervoudige raamovereenkomst met heropening van mededinging op het gebied van du...
Aanbestedende dienst:
European Commission, DG for Internal Market, Industry,Entrepreneurshipand SMEs (...
Publicatiedatum op TED:
24/09/2014
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
17/11/2014
Status:
Afgesloten
De uiterste datum voor het downloaden van documenten van deze oproep tot inschrijving is bereikt. Het is niet mogelijk documenten te downloaden De uiterste datum voor het downloaden van documenten van deze oproep tot inschrijving is bereikt. Het is niet mogelijk documenten te downloaden
Informatie
409/PP/2014/FC.
Meervoudige raamovereenkomst met heropening van mededinging op het gebied van duurzaam industriebeleid en duurzame bouw.
Meervoudige raamovereenkomst voor de uitvoering van een regelgevings- en economische analyse van de interactie tussen beleidslijnen op het gebied van industrie, milieu, menselijke gezondheid, klimaatverandering, grondstoffen, energie, vervoer, ecologisch ontwerp, werkgelegenheid, belastingen, handel en investeringen, onderzoek en innovatie, overheidsopdrachten, de interne dienstenmarkt en duurzame producten. De analyse moet bovendien de gevolgen van deze beleidslijnen voor het concurrentievermogen van Europese ondernemingen en industriesectoren (waaronder de bouw) alsook voor het consumentenwelzijn en de werkgelegenheid beoordelen.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
Hoofdacties
24/09/2014 00:00
Niet van toepassing
17/11/2014 23:59
26/11/2014 15:00
Percelen
Nummer van het perceel Titel Beschrijving
Perceel 1
Concurrentievermogen, milieu, klimaatverandering, energie en vervoer
Een van de hoofddoelen van de onderzoeken die moeten worden uitgevoerd in het kader van perceel 1 is bijdragen aan de evaluatie van de rendabiliteit van alle nieuwe maatregelen en initiatieven op het gebied van beleidslijnen inzake energie, klimaat, milieu, menselijke gezondheid en vervoer. In het bijzonder moet de bijdrage van deze maatregelen en initiatieven tot de vergroting van het concurrentievermogen van de Europese industriesectoren en ondernemingen worden beoordeeld, zowel bij grote bedrijven als bij het mkb.
Perceel 2
Duurzaam productbeleid, ecologisch ontwerp en meer
Het hoofddoel van de onderzoeken die moeten worden uitgevoerd in het kader van perceel 2 van deze raamovereenkomst is bijdragen aan de technische, economische en milieu-analyse die beleidsvormers moet informeren en helpen bij het besluitvormingsproces en bij de herziening en uitvoering van de taken die onder de Richtlijn inzake ecologisch ontwerp vallen.
Perceel 3
Concurrentievermogen, eco-innovatie en duurzaamheid van de waardeketen
Een van de hoofddoelen van de onderzoeken die moeten worden uitgevoerd in het kader van perceel 3 is bijdragen aan de evaluatie van de rendabiliteit van alle nieuwe maatregelen en initiatieven op het gebied van duurzaamheid van de waardeketen, eco-industrieën en preventie en bestrijding van vervuiling. In het bijzonder moet de bijdrage van deze maatregelen en initiatieven tot de vergroting van het concurrentievermogen van de Europese industriesectoren en ondernemingen in de globale economie worden beoordeeld, zowel bij grote bedrijven als bij het mkb.
Perceel 4
Verordening inzake bouwproducten
Het hoofddoel van de onderzoeken die moeten worden uitgevoerd in het kader van perceel 4 van deze raamovereenkomst is bijdragen aan de technische, economische, sociale, milieu- en regelgevingsanalyse die beleidsvormers moet informeren en helpen bij het besluitvormingsproces en bij de herziening en uitvoering van de taken die onder de Verordening inzake bouwproducten vallen.
Perceel 5
Actieplan voor de bouw
Het hoofddoel van de dienst die moet worden verleend in het kader van perceel 5 van deze raamovereenkomst is de ontwikkeling van analytisch bewijs van markt- en beleidsontwikkelingen in verband met duurzame bouw, de capaciteitsopbouw op lidstaatniveau voor de tenuitvoerlegging van het actieplan „Bouw 2020” en de beoordeling van de impact van aanbevolen maatregelen in het kader van het actieplan voor bedrijfsontwikkeling, scheppen van banen en duurzaamheid in de bouw.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2014/S 183-322140
Aankondiging van een opdracht
24/09/2014 00:00