Gegevens van de oproep tot inschrijving

The time limit for receipt of tenders has been extended to 25/05/2020 at 23:59 CET
Titel:
Verlening van diensten voor Dashboard- en analysetools die worden gebruikt door ...
Aanbestedende dienst:
European Investment Fund
Publicatiedatum op TED:
28/04/2020
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
25/05/2020
Status:
Afgesloten
Informatie
2020-OIM-ISM-004
Verlening van diensten voor Dashboard- en analysetools die worden gebruikt door het EIF
In 2017 besloot het EIF een dashboardplatform te implementeren op basis van Tableau om zijn dashboard en interactieve verslagleggingsbehoeften te dekken. De implementatie, hosting, ondersteuning, onderhoud en verbetering van het platform is uitbesteed aan een derde partij en wordt gecontroleerd door OIM/ISM, na de vorige oproep tot inschrijving. Na de implementatie van Tabelau en de nadruk op de interactieve kaart, die is geïmplementeerd in samenwerking met de dienstverlener die is geselecteerd voor de implementatie van het dashboardplatform (zie www.eif4smes.com) en dat MKB-financieringstoewijzingen over Europa toont, is Alteryx een belangrijk instrument geworden in de dashboardactiviteit binnen het EIF. Alteryx, als gegevensanalysetool, vult het gebruik van Tableau aan en het gebruik ervan gaat hand in hand met het gebruik van Tableau-dashboards. Via deze oproep tot inschrijving verwacht het EIF een dienstverlener te vinden die in staat is de vereiste diensten te verlenen overeenkomstig de vereisten die zijn beschreven in de aanbestedingsstukken voor beide percelen.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
72310000
Hoofdacties
28/04/2020 00:00
25/05/2020 23:59
27/05/2020 14:00
Percelen
Nummer van het perceel Titel Beschrijving
Perceel 1
Implementatie, hosting, exploitatie, verbetering, ondersteuning en onderhoud van op servers gebaseerde Alteryx-oplossingen of equivalent
Alteryx servergebaseerd platform of equivalent: het EIF wil een op Alteryx servergebaseerd platform of equivalent implementatie. Het platform zal worden gehost in de cloud, moet zorgen voor de interoperabiliteit van de kantoren van het EIF en moet toegang hebben tot de MS (lidstaten) SQL-gegevensopslag, tot het Tableau-platform en tot toekomstige gegevensbronnen die relevant zijn voor analysedoeleinden.
Perceel 2
Hosting, exploitatie, verbetering, ondersteuning en onderhoud van de Tableau-oplossing
Het Tableau-platform is reeds aanwezig en er zijn voorlopig geen wijzigingen voorzien, tenzij een migratie naar een nieuwe hosting-omgeving noodzakelijk is. Daarom moet de dienstverlener zorgen voor de hosting van de oplossing in de wolken. Momenteel wordt het Tableau-platform gehost op AWS. Het Tableau-platform heeft toegang tot de MS SQL-gegevensopslag en zal ook profiteren van de implementatie van het Alteryx-platform (perceel 1) als gegevensbron voor de creatie en verbetering van dashboards.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2020/S 099-236273
Rectificatie
22/05/2020 00:00
2020/S 085-200096
Rectificatie
30/04/2020 00:00
2020/S 083-194841
Aankondiging van een opdracht
28/04/2020 00:00