Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Audit van de gebouwen van het Europees Parlement om de toegankelijkheid te verbe...
Aanbestedende dienst:
European Parliament, DG Infrastructure and Logistics (INLO)
Publicatiedatum op TED:
02/12/2014
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
02/02/2015
Status:
Afgesloten
De uiterste datum voor het downloaden van documenten van deze oproep tot inschrijving is bereikt. Het is niet mogelijk documenten te downloaden De uiterste datum voor het downloaden van documenten van deze oproep tot inschrijving is bereikt. Het is niet mogelijk documenten te downloaden
Informatie
INLO.AO-2012-029-LUX-UCI-03.
Audit van de gebouwen van het Europees Parlement om de toegankelijkheid te verbeteren voor personen met beperkte mobiliteit, en in het bijzonder voor slechtzienden en slechthorenden.
A) Audit van de gebouwen van het Europees Parlement (vestigingen in Brussel, Luxemburg en Straatsburg) om de toegankelijkheid ertoe te verbeteren voor personen met beperkte mobiliteit, en in het bijzonder voor slechtzienden en slechthorenden, alsook om de mobiliteit van deze personen binnen de betreffende gebouwen te verbeteren;B) audit van de gebouwen van de externe bureaus (voorlichtingsbureaus en informatiepunten) van het Europees Parlement die in de lidstaten van de Europese Unie zijn gevestigd om de toegankelijkheid van de gebouwen van het Europees Parlement te verbeteren voor personen met beperkte mobiliteit, en in het bijzonder voor slechtzienden en slechthorenden, alsook om de mobiliteit van deze personen binnen de betreffende gebouwen te verbeteren;C) onderzoek voor de installatie van een VIP's Center (Visually Impaired People's Center/Werkcentrum voor personen met een visuele handicap) in Straatsburg;D) opstelling van een algemene handleiding (Vade-mecum) per vestiging: een standaarddocument dat moet worden gebruikt voor de planning en evaluatie van de acties die moeten worden ondernomen in de gebouwen van het Europees Parlement in de betrokken vestiging;E) opstelling van een leidraad over de toegankelijkheid van de gebouwen per vestiging, bestemd voor de gebruikers van de toegangen tot de gebouwen van het Europees Parlement in de betrokken vestiging;F) opstelling, in begrijpbare taal, van informatiebrochures bestemd voor de bezoekers en alle geïnteresseerde personen, over de realisaties van het Europees Parlement op het gebied van toegankelijkheid;G) voorstelling van de middelen voor communicatie over de realisaties van het Europees Parlement op het gebied van toegankelijkheid ten gunste van personen met een handicap, zowel binnen als buiten het Europees Parlement;H) uitvoering van opdrachten in regie die niet uitdrukkelijk vermeld staan in punten A t.e.m. G hiervoor maar betrekking hebben op het voorwerp van onderhavige opdracht zoals vastgelegd in artikel 3.8 van het bestek.De audits van de punten A en B hiervoor hebben betrekking op de gebouwen die het Europees Parlement momenteel gebruikt of tijdens de looptijd van de opdracht zal gebruiken. Deze audits kunnen eveneens betrekking hebben op de gebouwen die het Europees Parlement mogelijk aankoopt tijdens de looptijd van deze opdracht en vormen in voorkomend geval het voorwerp van een opdracht in regie.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
Niet van toepassing
Hoofdacties
02/12/2014 00:00
02/02/2015 23:59
02/02/2015 23:59
06/02/2015 00:00
Percelen De oproep tot inschrijving heeft geen perceel.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2015/S 018-028027
Rectificatie
27/01/2015 00:00
2014/S 232-408211
Aankondiging van een opdracht
02/12/2014 00:00