Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Perceel 1: technisch secretariaat van de coördinatiegroep van de aangemelde inst...
Aanbestedende dienst:
European Commission, DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs...
Publicatiedatum op TED:
14/07/2012
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
05/09/2012
Status:
Afgesloten
De uiterste datum voor het downloaden van documenten van deze oproep tot inschrijving is bereikt. Het is niet mogelijk documenten te downloaden De uiterste datum voor het downloaden van documenten van deze oproep tot inschrijving is bereikt. Het is niet mogelijk documenten te downloaden
Informatie
176/PP/ENT/IMA/12/1129
Perceel 1: technisch secretariaat van de coördinatiegroep van de aangemelde instanties krachtens Richtlijn 2000/9/EG betreffende kabelbaaninstallaties voor personenvervoer; perceel 2: technisch secretariaat van de coördinatiegroep van...
Perceel 1: doel van deze oproep tot inschrijving is het aanstellen van het technische secretariaat voor de groep van aangemelde instanties die is opgericht krachtens Richtlijn 2000/9/EC betreffende kabelbaaninstallaties voor personenvervoer: de sectorale groep van aangemelde instanties voor kabelbaaninstallaties.Perceel 2: doel van deze oproep tot inschrijving is het aanstellen van het technische secretariaat voor de groep van aangemelde instanties die is opgericht krachtens Richtlijn 94/25/EC, zoals gewijzigd bij Richtlijn 2003/44/EG met betrekking tot pleziervaartuigen.De vereiste taken omvatten bijvoorbeeld: deelnemen aan de vergaderingen van de sectorale groepen in Brussel, voorbereiden van de agenda in samenwerking met de voorzitter van de coördinatie van de aangemelde instanties; opstellen van de technische werkdocumenten; de groep op de hoogte houden en verslag uitbrengen over de werkzaamheden van intersectorale groepen over de uitvoering van relevante EU-wetgeving overeenkomstig informatie van de diensten van de Commissie en over de Europese normalisatie; verzamelen en opmaken van nuttige technische informatie zodat de erkende instanties hun activiteiten zo doeltreffend mogelijk kunnen uitvoeren; voorstellen van antwoorden of oplossingen voor technische problemen die tijdens de vergaderingen van aangemelde instanties ter sprake kwamen; deelnemen aan vergaderingen op specifieke vraag van de diensten van de Commissie indien deze zich buigen over specifieke technische aangelegenheden; verstrekken van technisch advies op verzoek van de diensten van de Commissie over onderwerpen inzake de toepassing van de relevante richtlijn; afleveren van verslagen over de activiteiten van het technische secretariaat.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
Hoofdacties
14/07/2012 00:00
05/09/2012 23:59
05/09/2012 23:59
12/09/2012 00:00
Percelen
Nummer van het perceel Titel Beschrijving
Perceel 1 Technisch secretariaat van de coördinatiegroep van de aangemelde instanties krachtens Richtlijn 2000/9/EG betreffende kabelbaaninstallaties voor personenvervoer Doel van deze oproep tot inschrijving is het aanstellen van het technische secretariaat voor de groep van aangemelde instanties die is opgericht krachtens Richtlijn 2000/9/EC betreffende kabelbaaninstallaties voor personenvervoer: de sectorale groep van aangemelde instanties voor kabelbaaninstallaties.
Perceel 2 Technisch secretariaat van de coördinatiegroep van de aangemelde instanties krachtens Richtlijn 94/25/EG; zoals gewijzigd bij Richtlijn 2003/44/EG, met betrekking tot pleziervaartuigen Doel van deze oproep tot inschrijving is het aanstellen van het technische secretariaat voor de groep van aangemelde instanties die is opgericht krachtens Richtlijn 94/25/EC, zoals gewijzigd bij Richtlijn 2003/44/EG met betrekking tot pleziervaartuigen.
Aankondigingen
Referentie Notice type Publicatiedatum
2012/S 134-222698 Aankondiging van een opdracht 14/07/2012 00:00