Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
„Levering van meubilair”.
Aanbestedende dienst:
European Commission, Office for Infrastructure and Logistics in Brussels (OIB)
Publicatiedatum op TED:
15/11/2014
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
02/03/2015
Status:
Afgesloten
De uiterste datum voor het downloaden van documenten van deze oproep tot inschrijving is bereikt. Het is niet mogelijk documenten te downloaden De uiterste datum voor het downloaden van documenten van deze oproep tot inschrijving is bereikt. Het is niet mogelijk documenten te downloaden
Informatie
OIB.DR.2/PO/2014/055/622.
„Levering van meubilair”.
Onderhavige opdracht betreft de levering van meubilair en de verlening van bijbehorende diensten. De opdracht is onderverdeeld in 5 percelen:— perceel 1: „Levering van duurzaam ontworpen kantoormeubilair voor uitvoerend en leidinggevend personeel”,— perceel 2: „Levering van duurzaam ontworpen kantoormeubilair voor het hoger management”,— perceel 3: „Levering van kantoorstoelen die op duurzame en maatschappelijk verantwoorde manier zijn ontworpen”,— perceel 4: „Levering van duurzaam ontworpen meubilair voor vergader-, opleidings- en conferentieruimten”,— perceel 5: „Levering van duurzaam ontworpen verlichting”.De opdracht beoogt meer bepaald de verlening van een volledige geïntegreerde dienst die betrekking heeft op alle of een deel van de volgende prestaties:— de levering van meubilair, met of zonder montage (percelen 1 tot en met 4),— de verlening van diensten in verband met vervoer, uitpakken, monteren, inzamelen van verpakkingen en opleiding (percelen 1 tot en met 5),— de ophaling van het versleten meubilair met het oog op materiaalvalorisatie (verzamelen, hergebruiken, regenereren en recyclen van materiaal uit afval) (percelen 1 tot en met 4),— het herstel van bestaand meubilair voor het hoger management (perceel 2),— de ontwikkeling en update van een website van het type „onlinecatalogus” (percelen 1 tot en met 5),— de levering van reserveonderdelen en toebehoren (valt onder een afzonderlijke overeenkomst, maar wordt aan dezelfde contractant gegund) (percelen 1 tot en met 4).
Leveringen
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
Hoofdacties
15/11/2014 00:00
Niet van toepassing
02/03/2015 17:30
09/03/2015 10:00
Percelen
Nummer van het perceel Titel Beschrijving
Perceel 1
Levering van duurzaam ontworpen kantoormeubilair voor uitvoerend en leidinggevend personeel
Het doel is het sluiten van 2 raamovereenkomsten voor:— in hoofdzaak, de levering van kantoormeubilair voor uitvoerend en leidinggevend personeel, met inbegrip van de verlening van aanverwante diensten,— bijkomend eveneens de levering van reserveonderdelen.
Perceel 2
Levering van duurzaam ontworpen kantoormeubilair voor het hoger management
Het doel is het sluiten van 2 raamovereenkomsten voor:— in hoofdzaak, de levering van kantoormeubilair voor het hoger management, met inbegrip van de verlening van aanverwante diensten,— bijkomend eveneens de levering van reserveonderdelen.
Perceel 3
Levering van kantoorstoelen die op duurzame en maatschappelijk verantwoorde manier zijn ontworpen
Het doel is het sluiten van 2 raamovereenkomsten voor:— in hoofdzaak, de levering van kantoorstoelen, met inbegrip van de verlening van aanverwante diensten,— bijkomend eveneens de levering van reserveonderdelen.
Perceel 4
Levering van duurzaam ontworpen meubilair voor vergader-, opleidings- en conferentieruimten
Het doel is het sluiten van 2 raamovereenkomsten voor:— in hoofdzaak, de levering van meubilair voor vergader-, opleidings- en conferentieruimten, met inbegrip van de verlening van aanverwante diensten,— bijkomend eveneens de levering van reserveonderdelen.
Perceel 5
Levering van duurzaam ontworpen verlichting
Het doel is het sluiten van 1 raamovereenkomst voor de levering van verlichting, met inbegrip van de verlening van aanverwante diensten.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2015/S 029-048107
Rectificatie
11/02/2015 00:00
2015/S 011-013774
Rectificatie
16/01/2015 00:00
2014/S 221-389910
Aankondiging van een opdracht
15/11/2014 00:00