Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Activiteiten ter ondersteuning van communicatie
Aanbestedende dienst:
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
Publicatiedatum op TED:
29/05/2020
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
06/07/2020
Status:
Afgesloten
Informatie
OJ/2020/DIR/12205
Activiteiten ter ondersteuning van communicatie
Het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding wil raamovereenkomsten sluiten ter ondersteuning van zijn communicatieactiviteiten, gericht op twee gebieden:(a) EU-overheids- en PR-diensten,(b) mediacontrole en -analyse. Deze diensten moeten de interne communicatiecapaciteit in het kantoor van de directeur en via hem het hele centrum ondersteunen.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
voor één of meer partijen
2
Kaderovereenkomst
http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/calls/Pages/procurementsandgrants.aspx
1150000.00 EUR
79342000
Voorwaarden voor deelname
Zie het internetadres vermeld in sectie I.3).
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Hoofdacties
29/05/2020 00:00
06/07/2020 16:00
08/07/2020 10:00
Percelen
Nummer van het perceel Titel Beschrijving
Perceel 1
Publieke zaken en PR-werkzaamheden voor de EU
De werkzaamheden in het kader van dit perceel moeten het ECDC ondersteunen op het gebied van naamsbekendheid, resultaten en PR-activiteiten, alsook de productie van communicatietoolkits en materiaal voor beleidsmakers en beïnvloeders. Ze zullen gericht zijn op de volgende vier gebieden: begrip van de reputatie van het ECDC en meting van de impact van de communicatie ervan; ondersteuning van de inkaartbrenging van belanghebbenden en de betrokkenheid; ondersteuning van nationale communicatiecampagnes; promotie van het ECDC en de resultaten ervan.
Perceel 2
Mediacontrole en -analyse
Het ECDC vereist dagelijkse mediacontrolediensten en, op basis van de resultaten van deze monitoring tijdens het kalenderjaar, een jaarlijks samenvattend verslag met zowel kwantitatieve als kwalitatieve analyses van de externe communicatieactiviteiten van het ECDC. De verleende dienst omvat toegang voor het personeel van het ECDC tot een online database van verzamelde mediaknipsels en instrumenten voor analyse. De doelstelling van deze controle is het meten van de zichtbaarheid en reputatie van het ECDC.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2020/S 104-249589
Aankondiging van een opdracht
29/05/2020 00:00