Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Meervoudige raamovereenkomst met heropening van mededinging voor de verlening va...
Aanbestedende dienst:
European Commission, DG Trade (TRADE)
Publicatiedatum op TED:
15/11/2014
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
16/01/2015
Status:
Afgesloten
De uiterste datum voor het downloaden van documenten van deze oproep tot inschrijving is bereikt. Het is niet mogelijk documenten te downloaden De uiterste datum voor het downloaden van documenten van deze oproep tot inschrijving is bereikt. Het is niet mogelijk documenten te downloaden
Informatie
TRADE/2014/01/01.
Meervoudige raamovereenkomst met heropening van mededinging voor de verlening van evaluatiediensten aan de Europese Commissie op het gebied van handel.
De doelstelling is het opstellen van een raamovereenkomst voor het uitvoeren van achtergrondonderzoeken die kunnen worden opgenomen in een effectbeoordeling van een mogelijke handels- of investeringsonderhandeling, voor duurzaamheidseffectbeoordelingen van handelsonderhandelingen en voor ex-postevaluaties van handels- of investeringsovereenkomsten. In het kader van deze raamovereenkomst moeten „handels- of investeringsonderhandelingen” en „handels- of investeringsovereenkomsten” als volgt worden begrepen: bilaterale, plurilaterale of multilaterale overeenkomsten alsook unilaterale preferentiële handelsovereenkomsten.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
Niet van toepassing
Hoofdacties
15/11/2014 00:00
Niet van toepassing
16/01/2015 16:00
23/01/2015 10:00
Percelen De oproep tot inschrijving heeft geen perceel.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2014/S 221-389913
Aankondiging van een opdracht
15/11/2014 00:00