Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Raamovereenkomst voor EURES-communicatie en het evenementenbeheer van de Europes...
Aanbestedende dienst:
European Commission, DG Employment, Social Affairs and Inclusion (EMPL)
Publicatiedatum op TED:
06/07/2020
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
10/08/2020
Status:
Afgesloten
Informatie
VT/2020/024
Raamovereenkomst voor EURES-communicatie en het evenementenbeheer van de Europese Arbeidsautoriteit (vier percelen)
Zie de aanbestedingsstukken.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
voor alle partijen
Kaderovereenkomst
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=624&langId=en
79900000
QA11 / JA10 / QA12 / JA07
Voorwaarden voor deelname
Zie de aanbestedingsstukken.
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Hoofdacties
06/07/2020 00:00
10/08/2020 12:00
12/08/2020 10:00
Percelen
Nummer van het perceel Titel Beschrijving
Perceel 1
EURES-communicatie
Zie de aanbestedingsstukken.
Perceel 2
EURES online banendagen
Zie de aanbestedingsstukken.
Perceel 3
Organisatie van evenementen
Zie de aanbestedingsstukken.
Perceel 4
Reisvoorzieningen voor evenementen
Zie de aanbestedingsstukken.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2020/S 128-312207
Aankondiging van een opdracht
06/07/2020 00:00