Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Informatiecoördinatiediensten in de EIT-RIS-landen
Aanbestedende dienst:
European Institute of Innovation and Technology (EIT)
Publicatiedatum op TED:
03/07/2020
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
15/09/2020
Status:
Afgesloten
Informatie
02/2020/OP/EITPROC
Informatiecoördinatiediensten in de EIT-RIS-landen
De diensten omvatten informatiecoördinatie in Bulgarije, Kroatië, Hongarije, Malta, Estland, Letland en Litouwen tussen de EIT-centra en andere KIG-kantoren en fungeren als informatiepunt voor lokale belanghebbenden met betrekking tot de communautaire activiteiten van het EIT. Daarom moet de dienstverlener in elk doelland zorgen voor personeel ter plaatse in de functie van “informatiecoördinator”.De informatiecoördinator verleent zijn diensten in de lokale en Engelse taal. De informatiecoördinator dient als landspecifiek informatiepunt met betrekking tot de verzameling en synthese van activiteiten en mogelijkheden van de KIG‘s in verband met fundamentele informatie in het betreffende land. Deze faciliteert en ondersteunt het stroomlijnen van informatie over de verschillende KIG‘s en de aanwezige activiteiten in de doellanden voor relevante belanghebbenden van de kennisdriehoek.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
voor alle partijen
Overheidsopdracht
http://eit.europa.eu/collaborate/procurement
98111000
Voorwaarden voor deelname
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Hoofdacties
03/07/2020 00:00
15/09/2020 16:00
17/09/2020 11:00
Percelen
Nummer van het perceel Titel Beschrijving
Perceel 1
Perceel 1: Bulgarije, Hongarije, Kroatië en Malta
In nauwe samenwerking met KIG-entiteiten en vertegenwoordigers draagt de dienstverlener de verantwoording voor het opzetten van passende communicatiekanalen en instrumenten ter vergemakkelijking van de beschikbaarheid en uitwisseling van informatie tussen de KIG-entiteiten en vertegenwoordigers in het betreffende land. De dienstverlener zal ook de algemene kaarten van de KIG‘s en vertegenwoordigers van belanghebbenden stroomlijnen en ervoor zorgen dat een geconsolideerde versie van de kaart van belanghebbenden voortdurend wordt geactualiseerd ter vergemakkelijking van gestroomlijnde informatieverspreiding onder de relevante doelgroepen door de KIG-entiteiten en vertegenwoordigers. De informatiecoördinator moet daarnaast op actieve wijze de potentiële synergieën en samenwerkingsmogelijkheden tussen EIT-centra, de KIG-kantoren en andere lokale belanghebbenden en programma's (bijv. lokale versnellers, lokale universiteiten enz.) identificeren.
Perceel 2
Perceel 2: Estland, Letland, Litouwen
In nauwe samenwerking met KIG-entiteiten en vertegenwoordigers draagt de dienstverlener de verantwoording voor het opzetten van passende communicatiekanalen en instrumenten ter vergemakkelijking van de beschikbaarheid en uitwisseling van informatie tussen de KIG-entiteiten en vertegenwoordigers in het betreffende land. De dienstverlener zal ook de algemene kaarten van de KIG‘s en vertegenwoordigers van belanghebbenden stroomlijnen en ervoor zorgen dat een geconsolideerde versie van de kaart van belanghebbenden voortdurend wordt geactualiseerd ter vergemakkelijking van gestroomlijnde informatieverspreiding onder de relevante doelgroepen door de KIG-entiteiten en vertegenwoordigers. De informatiecoördinator moet daarnaast op actieve wijze de potentiële synergieën en samenwerkingsmogelijkheden tussen EIT-centra, de KIG-kantoren en andere lokale belanghebbenden en programma's (bijv. lokale versnellers, lokale universiteiten enz.) identificeren.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2020/S 162-391381
Rectificatie
21/08/2020 00:00
2020/S 150-366651
Rectificatie
05/08/2020 00:00
2020/S 127-309382
Aankondiging van een opdracht
03/07/2020 00:00