Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
All-risk bouwverzekering en tienjarige verzekering voor een nieuw gebouw van de ...
Aanbestedende dienst:
European Investment Bank (EIB)
Publicatiedatum op TED:
17/07/2020
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
11/09/2020
Status:
Afgesloten
Informatie
CFT-1603
All-risk bouwverzekering en tienjarige verzekering voor een nieuw gebouw van de EIB in Luxemburg
Deze oproep tot inschrijving beoogt de gunning van twee dienstenovereenkomsten voor een all-risk bouwverzekering en tienjarige verzekering voor een nieuw EIB-gebouw op de campus van de Europese Investeringsbank in Luxemburg.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
voor één of meer partijen
2
Overheidsopdracht
http://www.eib.org/about/procurement/index.htm
66510000
Voorwaarden voor deelname
De selectiecriteria zijn vermeld in de aanbestedingsstukken.
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Hoofdacties
17/07/2020 00:00
11/09/2020 15:00
14/09/2020 15:00
Percelen
Nummer van het perceel Titel Beschrijving
Perceel 1 All-risk bouwverzekering (CAR) Perceel 1: all-risk bouwverzekering (CAR) (64 maanden, waarvan 40 maanden tijdens de bouwwerkzaamheden + 24 maanden als onderhoudsperiode na de overname door de EIB) - die het EIB en alle deelnemers aan de werkzaamheden omvat, met inbegrip van contractanten, onderaannemers, architecten en ingenieurs. De verzekering dekt lichamelijk letsel of schade aan de werkzaamheden.
Perceel 2 Tienjarige (DEC) verzekering Perceel 2: tienjarige (DEC) verzekering (looptijd 120 maanden) - dekt lichamelijk letsel of schade aan de werkzaamheden in het kader van een tienjarige aansprakelijkheid gedurende de periode van tien jaar na overdracht van het gebouw van de contractant aan de eigenaar van het gebouw.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2020/S 137-335926 Aankondiging van een opdracht 17/07/2020 00:00