Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Verlening van bijstand en advies op het gebied van onderzoek en innovatie
Aanbestedende dienst:
European Border and Coast Guard Agency (Frontex)
Publicatiedatum op TED:
31/07/2020
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
31/08/2020
Status:
Openbaar
Informatie
Frontex/OP/451/2020/ZB
Verlening van bijstand en advies op het gebied van onderzoek en innovatie
De opdracht beoogt de verwerving van onderzoeks- en innovatiebijstand en adviesdiensten in 3 percelen:Perceel 1: deskundigheid inzake onderzoek en innovatie en diensten inzake technische adviesondersteuning,Perceel 2: onderzoeken, analyses en evaluaties inzake onderzoek en innovatie,Perceel 3: ondersteuning van onderzoek en innovatie bij veldactiviteiten. De raamovereenkomst (FWC) wordt gesloten volgens een cascadesysteem met maximaal drie contractanten voor elk perceel. De diensten die in het kader van deze FWC worden verleend, zijn gericht op de ondersteuning of verbetering van activiteiten die verband houden met de verantwoordelijkheden en missie van Frontex op het gebied van onderzoek en innovatie. Deze opdracht moet Frontex in staat stellen om op een open en transparante manier opdracht te geven voor hoogwaardige ondersteuning en technisch advies op een aantal gebieden die relevant zijn voor de onderzoeks- en innovatieactiviteiten van Frontex, door middel van diensten die met bewezen hoogwaardige deskundigheid op vaak korte termijn moeten worden geleverd.
Diensten
Openbare procedure
Openbaar
Aangevinkt
voor alle partijen
Kaderovereenkomst
4500000.00 EUR
73000000
Voorwaarden voor deelname
Zoals beschreven in bijlage 01_Aanbestedingsspecificaties.
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Hoofdacties
31/07/2020 00:00
31/08/2020 11:00
02/09/2020 11:00
Percelen
Nummer van het perceel Titel Beschrijving
Perceel 1 Deskundigheid inzake onderzoek en diensten inzake innovatie en technische adviesondersteuning Deskundigheid inzake onderzoek en innovatie en technische adviesondersteuningsdiensten, bestaande uit gecontracteerde diensten voor het verlenen van hoogwaardige professionele bijstand en advies aan Frontex voor het efficiënt en effectief beheren en uitvoeren van zijn activiteiten, op wetenschappelijke en technologische gebieden die verband houden met de thematische gebieden onderzoek en innovatie. De te verlenen diensten zijn gericht op de inhoud, met uitzondering van logistieke taken. Deze diensten moeten deskundigheid en technisch advies leveren ter ondersteuning van onder andere:(a) conferenties, seminars, vergaderingen en workshops,(b) werkgroepen en netwerken van belanghebbenden.
Perceel 2 Onderzoek en innovatieonderzoeken, analyses en evaluaties Onderzoek en innovatieonderzoeken, analyses en evaluaties, bestaande uit gecontracteerde diensten voor de levering aan Frontex van hoogwaardige, op maat gemaakte en systematische onderzoeken, analyses, evaluaties en methodologieën ter ondersteuning van zijn activiteiten, op wetenschappelijke en technologische gebieden die verband houden met de thematische gebieden onderzoek en innovatie. Deze diensten kunnen het volgende omvatten:(a) wetenschappelijk onderzoeken,(b) technische onderzoeken,(c) studies voor de analyse van technologische hiaten,(d) beoordeling van onderzoeks- en innovatieprojecten.
Perceel 3 Ondersteuning van onderzoek en innovatie bij veldactiviteiten Ondersteuning van onderzoek en innovatie bij veldactiviteiten, bestaande uit gecontracteerde diensten voor de verlening aan Frontex van professionele technische bijstand van hoge kwaliteit voor de uitvoering van zijn projecten die gericht zijn op het selecteren, testen, valideren en opzetten van nieuwe technologische oplossingen in operationele (of bijna operationele) omgevingen, op technologische gebieden die verband houden met de thematische gebieden onderzoek en innovatie. Technische veldactiviteiten, waarbij het leveren van praktische deskundigheid een belangrijk onderdeel van deze diensten vormt. Deze diensten kunnen het volgende omvatten:(a) ondersteuning van proefprojecten,(b) ondersteuning van technologische demonstratieprojecten,(c) ondersteuning van projecten voor technische bijstand,(d) ontwikkeling en toepassing van methodologieën voor de beoordeling van de prestaties voor de operationele prestaties van technologische systemen.
Aankondigingen
Referentie Notice type Publicatiedatum
2020/S 147-360671 Aankondiging van een opdracht 31/07/2020 00:00