Gegevens van de oproep tot inschrijving

The PRICE SCHEDULE has been updated. Please upload the new document./ Le BORDEREAU DE PRIX a été mis à jour. Veuillez télécharger le nouveau document.
Titel:
Beroepsopleidingsdiensten voor veiligheid en beveiliging in de gebouwen van het ...
Aanbestedende dienst:
European Parliament, DG Security and Safety (SAFE)
Publicatiedatum op TED:
18/09/2020
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
04/11/2020
Status:
Afgesloten
Informatie
EP/DGSAFE/SER/2020-007
Beroepsopleidingsdiensten voor veiligheid en beveiliging in de gebouwen van het Europees Parlement in Brussel, Luxemburg en Straatsburg
Het Europees Parlement wil zijn personeel een reeks opleidingen aanbieden op het gebied van veiligheid en beveiliging, waarbij rekening wordt gehouden met de specifieke kenmerken van de werkomgeving van het Europees Parlement. Naast een basisopleiding wil het Parlement elk personeelslid voorzien van geavanceerde opleidingen en bijscholingscursussen.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
80500000
Hoofdacties
18/09/2020 00:00
04/11/2020 17:00
12/11/2020 10:00
Percelen
Nummer van het perceel Titel Beschrijving
Perceel 1-SECO-BE
EHBO- en brandweeropleidingen in België
Deze basisopleiding en bijscholingscursussen moeten volledig in overeenstemming zijn met de programma's die zijn voorzien in de nationale wetgeving en de geldende regelgeving op het moment dat ze plaatsvinden. De omvang van de diensten die gedurende de looptijd van de raamovereenkomst moeten worden verleend, wordt geraamd op ongeveer 282 opleidingssessies. De details van de inhoud van het perceel staan vermeld in de aanbestedingsstukken.
Perceel 2-SECO-FR
EHBO- en brandweeropleidingen in Frankrijk
Deze basisopleiding en bijscholingscursussen moeten volledig in overeenstemming zijn met de programma's die zijn voorzien in de nationale wetgeving en de geldende regelgeving op het moment dat ze plaatsvinden. De omvang van de diensten die gedurende de looptijd van de raamovereenkomst moeten worden verleend, wordt geraamd op ongeveer 84 opleidingssessies. De details van de inhoud van het perceel staan vermeld in de aanbestedingsstukken.
Perceel 3-SECO-LU
EHBO- en brandweeropleidingen in Luxemburg
Deze basisopleiding en bijscholingscursussen moeten volledig in overeenstemming zijn met de programma's die zijn voorzien in de nationale wetgeving en de geldende regelgeving op het moment dat ze plaatsvinden. De omvang van de diensten die gedurende de looptijd van de raamovereenkomst moeten worden verleend, wordt geraamd op ongeveer 90 opleidingssessies. De details van de inhoud van het perceel staan vermeld in de aanbestedingsstukken.
Perceel 4-COSEC-BE
Opleiding in veiligheidscontroles in België
Deze basisopleiding en bijscholingscursussen zijn bedoeld om de capaciteit van het veiligheidspersoneel van het Parlement op het gebied van de controle van personen, tassen en eigendommen en voertuigen te verwerven en op peil te houden. Tenzij anders vermeld, moeten deelnemers die geslaagd zijn, een door de nationale autoriteiten erkend certificaat ontvangen. De omvang van de diensten die gedurende de looptijd van de raamovereenkomst moeten worden verleend, wordt geraamd op ongeveer 215 opleidingssessies. De details van de inhoud van het perceel staan vermeld in de aanbestedingsstukken.
Perceel 5-COSEC-FR
Opleiding in veiligheidscontroles in Frankrijk
Deze basisopleiding en bijscholingscursussen zijn bedoeld om de capaciteit van het veiligheidspersoneel van het Parlement op het gebied van de controle van personen, tassen en eigendommen en voertuigen te verwerven en op peil te houden. Tenzij anders vermeld, moeten deelnemers die geslaagd zijn, een door de nationale autoriteiten erkend certificaat ontvangen. De omvang van de diensten die gedurende de looptijd van de raamovereenkomst moeten worden verleend, wordt geraamd op ongeveer 73 opleidingssessies. De details van de inhoud van het perceel staan vermeld in de aanbestedingsstukken.
Perceel 6-COSEC-LU
Opleiding in veiligheidscontroles in Luxemburg
Deze basisopleiding en bijscholingscursussen zijn bedoeld om de capaciteit van het veiligheidspersoneel van het Parlement op het gebied van de controle van personen, tassen en eigendommen en voertuigen te verwerven en op peil te houden. Tenzij anders vermeld, moeten deelnemers die geslaagd zijn, een door de nationale autoriteiten erkend certificaat ontvangen. De omvang van de diensten die gedurende de looptijd van de raamovereenkomst moeten worden verleend, wordt geraamd op ongeveer 80 opleidingssessies. De details van de inhoud van het perceel staan vermeld in de aanbestedingsstukken.
Perceel 7-PROTEC-BE
Opleiding fysieke bescherming in België
Het doel van deze cursussen is om de capaciteiten van het veiligheidspersoneel van het Parlement te verwerven en te behouden om een fysieke aanval op te sporen, te vermijden, aan te pakken en, voor zover mogelijk, te neutraliseren. Tenzij anders vermeld, moeten deelnemers die geslaagd zijn, een door de nationale autoriteiten erkend certificaat ontvangen. De omvang van de diensten die gedurende de looptijd van de raamovereenkomst moeten worden verleend, wordt geraamd op ongeveer 225 opleidingssessies. De details van de inhoud van het perceel staan vermeld in de aanbestedingsstukken.
Perceel 8-PROTEC-FR
Opleiding fysieke bescherming in Frankrijk
Het doel van deze cursussen is om de capaciteiten van het veiligheidspersoneel van het Parlement te verwerven en te behouden om een fysieke aanval op te sporen, te vermijden, aan te pakken en, voor zover mogelijk, te neutraliseren. Tenzij anders vermeld, moeten deelnemers die geslaagd zijn, een door de nationale autoriteiten erkend certificaat ontvangen. De omvang van de diensten die gedurende de looptijd van de raamovereenkomst moeten worden verleend, wordt geraamd op ongeveer 65 opleidingssessies. De details van de inhoud van het perceel staan vermeld in de aanbestedingsstukken.
Perceel 9-PROTEC-LU
Opleiding fysieke bescherming in Luxemburg
Het doel van deze cursussen is om de capaciteiten van het veiligheidspersoneel van het Parlement te verwerven en te behouden om een fysieke aanval op te sporen, te vermijden, aan te pakken en, voor zover mogelijk, te neutraliseren. Tenzij anders vermeld, moeten deelnemers die geslaagd zijn, een door de nationale autoriteiten erkend certificaat ontvangen. De omvang van de diensten die gedurende de looptijd van de raamovereenkomst moeten worden verleend, wordt geraamd op ongeveer 65 opleidingssessies. De details van de inhoud van het perceel staan vermeld in de aanbestedingsstukken.
Perceel 10-VOLON-BE
Opleiding voor evacuatie-vrijwilligers in België
Het doel van deze cursussen is om de capaciteiten van de vrijwilligers van het personeel van het Parlement te verwerven en te behouden, zodat zij correct kunnen reageren in geval van een ongeval en/of een evacuatie in de werkruimten. De omvang van de diensten die gedurende de looptijd van de raamovereenkomst moeten worden verleend, wordt geraamd op ongeveer 340 opleidingssessies. De details van de inhoud van het perceel staan vermeld in de aanbestedingsstukken.
Perceel 11-VOLON-FR
Opleiding voor evacuatie-vrijwilligers in Frankrijk
Het doel van deze cursussen is om de capaciteiten van de vrijwilligers van het personeel van het Parlement te verwerven en te behouden, zodat zij correct kunnen reageren in geval van een ongeval en/of een evacuatie in de werkruimten. De omvang van de diensten die gedurende de looptijd van de raamovereenkomst moeten worden verleend, wordt geraamd op ongeveer 30 opleidingssessies. De details van de inhoud van het perceel staan vermeld in de aanbestedingsstukken.
Perceel 12-VOLON-LU
Opleiding voor evacuatie-vrijwilligers in Luxemburg
Het doel van deze cursussen is om de capaciteiten van de vrijwilligers van het personeel van het Parlement te verwerven en te behouden, zodat zij correct kunnen reageren in geval van een ongeval en/of een evacuatie in de werkruimten. De omvang van de diensten die gedurende de looptijd van de raamovereenkomst moeten worden verleend, wordt geraamd op ongeveer 60 opleidingssessies. De details van de inhoud van het perceel staan vermeld in de aanbestedingsstukken.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2020/S 182-436031
Aankondiging van een opdracht
18/09/2020 00:00